Пътници

Сдружение “СБА Безопасно движение”

Реализиране на разпознаваеми и утвърдени дейности на Сдружение "СБА Безопасно движене", посветени на пътната безопасност за деца и приложното колоездене. Провеждане на просветителска, обучителна, техническа, логистична и методическа подкрепа на училища, детски градини, представители на общността за утвърждаване на отговорно поведение на пътя и грижа за живота на децата и възрастните хора.

Столична община – район “Сердика”

Обучение и придобиване на знания и умения на учители, родители, доброволци, деца и ученици. Акцент върху Европейската седмица на мобилността.Целогодишно спазване на правилата за движение на пътя.Издадена забавна книжка за деца "София и нейният приятел Ауто" с русунка на пътен знак от всяко дете.

СО-Район “Триадица”

Да се повиши пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни ситуации при движението по пътищата. Да се изгради мрежа от ученически патрули по БД на територията на района.

ОДМВР- Шумен

Напамаляване на броя на загиналите и пострадалите при пътнотранспортни произшествия на територията на област Шумен.

Международен панаир Пловдив АД

1) полезна информация за безопасно шофиране; 2) Съвети за намаляване на пътно -транспортните произшествия и травматизма; 3) Разяснения за подобряване на отношенията между участниците в движението и овладяване на агресивността. 4) Консултации за процедурите и необходимите документи за регистрация при закупуване на нов автомобил. 5/ повишаване спокойствието и сигурността по пътищата 6/ акцентира на...