Пътници

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик

1.Познаване и разбиране на графични изображения, пътни знаци и пътната маркировка. 2. Определяне на конфликтни участъци и съставяне на безопасни маршрути за движение свързани със скорост на движението на автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед . 3. Оценяване и анализиране на пътните ситуации, свързани със скорост на движението на моторни и пътни превозни средства (МПС и...

ДГ “Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик

Цел: Практическо усъвършенстване и демонстриране на знания и умения от децата, за ориентиране в нормите на безопасност и правилата за улично движение. Под цели: 1.Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно транспортната обстановка- пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението. 2.Формиране на правилни реакции за справяне с...

ДГ ” Пъстро хвърчило”, с. Бяга

- Изграждане на култура на поведение у децата, с цел безопасност, като участници в движението; - фокусиране вниманието на участниците в движението по улиците и пътищата върху дисциплината на пътя и спазването на правилата; - насърчаване на родителите да дават добър пример за възпитаване на пътна култура у детето;

ДГ № 112 “Детски свят”

Осигуряване възможности за затвърдяване, разширяване и практическо прилагане на усвоени знания, умения, отношения по ОН "Околен свят"-БДП. Търсене на възможности за обогатяване на материалната база. Провокиране на обществената активност по темата.

109 ОУ “Христо Смирненски”

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци,обезопасителен колан и,сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци,практически умения за пресичане на кръстовище,ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи,приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането...

ДГ № 79 “Слънчице”

Проектът допринася за подобряване оптималните условия за безопасно придвижване на децата и родителите в прилежащите райони на детската градина.

ДГ № 93 “Чуден свят”

Целта на комисията по БДП (чрез всички инициативи, които осъществява) е по интересен, забавен и достъпен начин чрез игри да се акцентува на превенцията по безопасност на движението от най-ранна възраст.

Студентски съвет на УХТ – Пловдив

Превенция на пътните произшествия не само в дните около празниците,но и активно участие и отговорност в решаване на проблемите по пътната безопасност и активността на младите хора. Стремежа за организиране на групови пътувания по празниците.