Пешеходци

ДГ “Изгрев”, гр.Пещера

Целта на нашите инициативи е да разширяваме и обогатяваме знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина Инициативите ни са насочени към децата- пешеходци, децата - водачи на велосипеди, децата-пътници.

ДГ № 180 “Зайченцето бяло”

Превенцията под формата на формиране на трайни знания и умения у децата за безопасно поведение на пътя, в ролята на пешеходци, пътници и участници в движението е приоритет в нашата работа. Всички сме обединени около идеята, че за да възпитаваме и обучаваме децата, първо трябва да ги запазим живи, а пътната среда е сред...

ДГ № 112 “Детски свят”

Осигуряване възможности за затвърдяване, разширяване и практическо прилагане на усвоени знания, умения, отношения по ОН "Околен свят"-БДП. Търсене на възможности за обогатяване на материалната база. Провокиране на обществената активност по темата.

ДГ № 90 “Веса Паспалеева”

Целите пряко кореспондират с предизвикателството на нашето време да се гарантира безопасността на децата на пътя: 1.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и родителите в района на детската градина. Осъществяване на ефективно обучение в подготвителните групи, формиране на система от специални знания, умения и навици за адекватно поведение на улицата 2.Стимулиране...

109 ОУ “Христо Смирненски”

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци,обезопасителен колан и,сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци,практически умения за пресичане на кръстовище,ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи,приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането...

ДГ № 79 “Слънчице”

Проектът допринася за подобряване оптималните условия за безопасно придвижване на децата и родителите в прилежащите райони на детската градина.

ДГ № 93 “Чуден свят”

Целта на комисията по БДП (чрез всички инициативи, които осъществява) е по интересен, забавен и достъпен начин чрез игри да се акцентува на превенцията по безопасност на движението от най-ранна възраст.

Студентски съвет на УХТ – Пловдив

Превенция на пътните произшествия не само в дните около празниците,но и активно участие и отговорност в решаване на проблемите по пътната безопасност и активността на младите хора. Стремежа за организиране на групови пътувания по празниците.

Сдружение “СБА Безопасно движение”

Реализиране на разпознаваеми и утвърдени дейности на Сдружение "СБА Безопасно движене", посветени на пътната безопасност за деца и приложното колоездене. Провеждане на просветителска, обучителна, техническа, логистична и методическа подкрепа на училища, детски градини, представители на общността за утвърждаване на отговорно поведение на пътя и грижа за живота на децата и възрастните хора.