Пешеходци

ДГ “Калина Малина”, гр. Пазарджик

Да подобрим пътната безопасност като: -играем жизненоважна роля в защита на децата -преподаваме послания за спасяване на живота на децата и по-широко насърчаване на пътната безопасност -повишаваме осведомеността за рисковете по пътищата, която е от решаващо значение за всички нас.

ДГ “Дъга” гр. Пловдив

Чрез игри, познания и творчество да се обогатят и усъвършенстват знанията на децата за безопасно придвижване с автобус в гадска среда.

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик

1.Познаване и разбиране на графични изображения, пътни знаци и пътната маркировка. 2. Определяне на конфликтни участъци и съставяне на безопасни маршрути за движение свързани със скорост на движението на автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед . 3. Оценяване и анализиране на пътните ситуации, свързани със скорост на движението на моторни и пътни превозни средства (МПС и...

Основно училище “Двайсти април”, гр.Панагюрище

1. Да се затвърдят и приложат знанията за правила за безопасно придвижване с велосипед. 2. Да се припомнят ползите от колоезденето, свързани с качеството на живот и качеството на околната среда, в частност, ползите за градската среда.

ДГ “Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик

Цел: Практическо усъвършенстване и демонстриране на знания и умения от децата, за ориентиране в нормите на безопасност и правилата за улично движение. Под цели: 1.Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно транспортната обстановка- пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението. 2.Формиране на правилни реакции за справяне с...

Х ОУ “Алеко Константинов”, гр. Перник

Целта на тази инициатива е съдържанието на часовете по БДП да стане по-интересно и достъпно за децата и учениците, чрез използването на интерактивни методи и средства, да могат и те да се докоснат и да създават виртуална среда, която да е безопасна за героите в урока. Целта на играта е да могат да се...

ДГ ” Пъстро хвърчило”, с. Бяга

- Изграждане на култура на поведение у децата, с цел безопасност, като участници в движението; - фокусиране вниманието на участниците в движението по улиците и пътищата върху дисциплината на пътя и спазването на правилата; - насърчаване на родителите да дават добър пример за възпитаване на пътна култура у детето;