Пешеходци

109 ОУ”Христо Смирненски”

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци, обезопасителен колан и управление на велосипед и сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци, практически умения за пресичане на кръстовище на велосипедисти, ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя на колоездачите, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от...

СУ “Отец Паисий”, гр. Мадан

Да се припомни на обществеността и водачите на МПС ,че трябва да пазят себе си и децата на пътя! Учениците да покажат своите знания и най-добрите да бъдат отличени и да бъдат пример за подражание.

РЗИ – Търговище

Чрез забавни, подвижни и симулационни игри да се привлече вниманието на децата и да се изградят и развият знания, умения и навици за прилагане на правилата за безопасно движение и поведение на пътя. Да се насочи вниманието им по отношение на рисковете при пресичане и движение на пътя в различните роли –пешеходец, велосипедист, каращ...

ДГ „ДРУЖБА“, гр. Шумен

По интересен, лесен и забавен начин, използвайки новите технологии на малък лист хартия, чрез използване на QR кодове да се разкрива много информация. Тази информация се използва в обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст по тематична област БДП по всички образователни направления в детските заведения. В книжката са представени 9 теми, разиграни с музика...

Вера Черкезова, Светлана Кабаиванова, Милен Ангелов, Методи Вълчев,Мария Колева, Лили Спиридонова /Екипът на радио Веселина/

Кампания за намаляване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци, както и призив за отговорно шофиране и спазване на всички правила на пътя.

Фондация “Димитър Бузов”

С провеждането на кампанията за почистване на пътните знаци искахме да повишим безопасността на движение по улиците на Враца. Много от табелите бяха зацапани по начин, който не позволяваше на участниците в трафика да вземат правилното решение.