Други

Венелина Лазарова – Национална телевизия Българе

Телевизия Българе като медиа тази година застана зад каузата за безопасност на движение по пътищата, поради което през цялата година в актуалните предавания на телевизията се обръщаше внимание на проблема, като се канеха гости,излъчваха се видео и снимкови материали.

Георги Стоянов

Книгата "Останете живи" и кампанията по представянето й имат за цел да изградят инстинкт за самосъхранение у младите хора, да им помогнат да се предпазят от това да станат част от черната статистика на загиналите, ранените или причинилите смърт на пътя. Мисията на изданието е да предупреди колкото се може повече подрастващи момчета и...

ЧДГ “Мечтатели”, гр. Варна

Основните цели на проекта са: 1. Развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата,като участници в движението. 2. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение. 3. Развиване на интелектуални умения на база познанието на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти. 4. Изграждане у децата на конкретни...

ДГ “Калина Малина”, гр. Пазарджик

Да подобрим пътната безопасност като: -играем жизненоважна роля в защита на децата -преподаваме послания за спасяване на живота на децата и по-широко насърчаване на пътната безопасност -повишаваме осведомеността за рисковете по пътищата, която е от решаващо значение за всички нас.

109 ОУ “Христо Смирненски”

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци,обезопасителен колан и,сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци,практически умения за пресичане на кръстовище,ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи,приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането...

Студентски съвет на УХТ – Пловдив

Превенция на пътните произшествия не само в дните около празниците,но и активно участие и отговорност в решаване на проблемите по пътната безопасност и активността на младите хора. Стремежа за организиране на групови пътувания по празниците.

Сдружение “СБА Безопасно движение”

Реализиране на разпознаваеми и утвърдени дейности на Сдружение "СБА Безопасно движене", посветени на пътната безопасност за деца и приложното колоездене. Провеждане на просветителска, обучителна, техническа, логистична и методическа подкрепа на училища, детски градини, представители на общността за утвърждаване на отговорно поведение на пътя и грижа за живота на децата и възрастните хора.

Столична община – район “Сердика”

Обучение и придобиване на знания и умения на учители, родители, доброволци, деца и ученици. Акцент върху Европейската седмица на мобилността.Целогодишно спазване на правилата за движение на пътя.Издадена забавна книжка за деца "София и нейният приятел Ауто" с русунка на пътен знак от всяко дете.