Други

ДГ „ДРУЖБА“, гр. Шумен

По интересен, лесен и забавен начин, използвайки новите технологии на малък лист хартия, чрез използване на QR кодове да се разкрива много информация. Тази информация се използва в обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст по тематична област БДП по всички образователни направления в детските заведения. В книжката са представени 9 теми, разиграни с музика...

Венелина Лазарова – Национална телевизия Българе

Телевизия Българе като медиа тази година застана зад каузата за безопасност на движение по пътищата, поради което през цялата година в актуалните предавания на телевизията се обръщаше внимание на проблема, като се канеха гости,излъчваха се видео и снимкови материали.