Деца

ДГ “Снежанка”, гр. Русе

Стимулиране,популяризиране и поощряване на добри практики,свързани с защита на населението. Запознаване на децата с автомобили със специално предназначение-пожарен автомобил.

Детска градина “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили

• Възпитание на култура на поведение на пътя и формиране на умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя. • Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина. • Формиране на начални представи за пътната среда. Задачи: • Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна...

СУ “Отец Паисий”, гр. Мадан

Да се припомни на обществеността и водачите на МПС ,че трябва да пазят себе си и децата на пътя! Учениците да покажат своите знания и най-добрите да бъдат отличени и да бъдат пример за подражание.

ДГ 155 “Веселина”

Глобални цели: По-добро познаване и разбиране на правилата за движение в различни ситуации, повишаване уменията чрез практически упражнения и опит да се промени отношението към осъзнаването на риска, личната безопасност и безопасността на другите участници в движението. Предотвратяване ПТП в района около ДГ Подцели: Определяне на предпазни мерки за поведение и движение...

РЗИ – Търговище

Чрез забавни, подвижни и симулационни игри да се привлече вниманието на децата и да се изградят и развият знания, умения и навици за прилагане на правилата за безопасно движение и поведение на пътя. Да се насочи вниманието им по отношение на рисковете при пресичане и движение на пътя в различните роли –пешеходец, велосипедист, каращ...

Трето ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Търговище

Спазване на правилата за безопасност за движение по пътищата от всички участници-деца,пешеходци,шофьори Повишаване знанията,навиците и културата за безопастност на ученици,предвид вида на училището -средищно ежедневното пътуване с училищни автобуси до 12 населени места.

ОУ “Христо Ботев”, с. Камбурово

Целта на инициативите е всички участници в движението - шофьори, пешеходци, велосипедисти да спазват правилата за движение. Важно е вниманието на всеки един от нас, деца и възрастни да се насочи към реални и ефективни действия за намаляване на пътнотранспортните произшествия в района ни и в страната.