Деца

Областна адмистрация – Русе

Да се обърне внимание на опазването здравето и живота на децата и на всички участници в движението и популяризиране на БДП срез подрастващите с интересни и достъпни дейности.

Основно училище “Ангел Кънчев”, гр. Русе

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата. Осигуряване на ефективни знания по безопасност на движението по пътищата за всички ученици от начален етап.

ОУ “Елин Пелин”, с. Стражец

Да привлече вниманието на всички към трагичните последици от пътнотранспортните произшествия, да отдадем почит на жертвите, да покажем солидарност с техните семейства, както и да провокираме отговорност у всички участници в движението по пътищата.

ДГ93 “Чуден свят”

да покаже сновната роля на родителите и учителите в обучението по БДП на децата в детската градина и примерът, който е отговорност на всеки от нас за опазване животи

Областна администрация Разград

1. Предоставянето на информация по БДП по атрактивен и достъпен за децата начин. Поднасяне на послания по правилен начин, за да може децата да учат с интерес какво е правилното поведение на пътя. 2. Предоставяне възможност за разгръщане творческия потенциал на децата като начин за предизвикване на техния интерес към темата за БДП и желание за активно...

ДГ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили

Целите, които госпожа Симеонова и госпожа Юмерова си поставят е възпитанието на децата в бъдещи отговорни участници в движението с непрекъснато сътрудничество от страна на родителите. Дете, което всеки ден обсъжда правилата за движение и има пред себе си позитивния пример на родителите си, е много по-вероятно да се превърне във възрастен съпричастен и...