Водачи

ДГ “Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик

Цел: Практическо усъвършенстване и демонстриране на знания и умения от децата, за ориентиране в нормите на безопасност и правилата за улично движение. Под цели: 1.Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно транспортната обстановка- пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението. 2.Формиране на правилни реакции за справяне с...

ДГ ” Пъстро хвърчило”, с. Бяга

- Изграждане на култура на поведение у децата, с цел безопасност, като участници в движението; - фокусиране вниманието на участниците в движението по улиците и пътищата върху дисциплината на пътя и спазването на правилата; - насърчаване на родителите да дават добър пример за възпитаване на пътна култура у детето;

109 ОУ “Христо Смирненски”

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци,обезопасителен колан и,сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци,практически умения за пресичане на кръстовище,ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи,приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането...

ДГ № 79 “Слънчице”

Проектът допринася за подобряване оптималните условия за безопасно придвижване на децата и родителите в прилежащите райони на детската градина.

ДГ № 93 “Чуден свят”

Целта на комисията по БДП (чрез всички инициативи, които осъществява) е по интересен, забавен и достъпен начин чрез игри да се акцентува на превенцията по безопасност на движението от най-ранна възраст.

Студентски съвет на УХТ – Пловдив

Превенция на пътните произшествия не само в дните около празниците,но и активно участие и отговорност в решаване на проблемите по пътната безопасност и активността на младите хора. Стремежа за организиране на групови пътувания по празниците.

Сдружение Мирафиори

Ние целим да предадем нашия опит и познания за владеене на автомобила на колкото се може повече шофьори. Мисията ни е шофьорите да станат по-отговорни и по-подготвени на пътя.

Сдружение “СБА Безопасно движение”

Реализиране на разпознаваеми и утвърдени дейности на Сдружение "СБА Безопасно движене", посветени на пътната безопасност за деца и приложното колоездене. Провеждане на просветителска, обучителна, техническа, логистична и методическа подкрепа на училища, детски градини, представители на общността за утвърждаване на отговорно поведение на пътя и грижа за живота на децата и възрастните хора.

Столична община – район “Сердика”

Обучение и придобиване на знания и умения на учители, родители, доброволци, деца и ученици. Акцент върху Европейската седмица на мобилността.Целогодишно спазване на правилата за движение на пътя.Издадена забавна книжка за деца "София и нейният приятел Ауто" с русунка на пътен знак от всяко дете.