6 СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – Монтана

  • 0
Наименование на институцията: 6 СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – Монтана
Име на кампанията или инициативата: "Да запазим децата на пътя"
Кратко описание на инициативата:

Обучение по БДП за ученици 5-7 клас и участие в Националната ученическа викторина по БДП “Да запазим децата на пътя”

Цели на инициативата:

Усвояване на правилата на движение по пътищата и оказване на първа помощ при пътен инцидент

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2018
Период на кампанията – начална дата: 30-05-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Три състезания-две в град Монтана и едно в град Смолян.
Брой ангажирани участници: 5
Партньори на кампанията: БЧК, Пътна полиция, РУО
Постигнати успехи и резултати: За учебната 2018-2019г.участвахме в три кръга на Националната ученическа викторина по БДП "Да запазим децата на пътя". Класирахме се първи на областен и общински кръг в град Монтана и първи на националния етап от викторината в град Смолян на 14-15 май 2019г.