109 ОУ “Христо Смирненски”

  • 0
Наименование на институцията: 109 ОУ “Христо Смирненски”
Име на кампанията или инициативата: "Пътните знаци са моите очи на пътя"
Кратко описание на инициативата:

Седмиците на пътната безопасност в 109 ОУ „Христо Смирненски“ се провеждат за осма поредна година. Тази година кампанията беше посветена на практическото приложение и познания за пътните знаци. В периода от 15 до 22 ноември 672 ученика от училището се включиха в демонстрации; организираха изложби с детски рисунки, като направиха специални табла, които припомняха задълженията на децата и възрастните за поставяне на обезопасителни колани; срещнаха се с родители и разказаха за проблемите си на пътя с пешеходците; изработваха мултимедийни презентации; написаха стихове; изработиха „Градина на пътните знаците“; припомниха правилата, какво не бива да правят като участници в пътното движение; проведоха три практически обучения, както и викторини и дискусии със специалисти от БЧК и Пътна полиция-наши ежегодни партньори в организираните инициативи. Децата от 3-г кл. отново написаха самостоятелни стихове и то по тази трудна, но важна за възрастта им тема-пътната безопасност. Стиховете подарихме на голяма част от родителите, всички наши гости и участници в тазгодишната инициатива. Децата от 1 до 4 класове подготвиха илюстрации след представени презентации за задълженията им като пешеходци, за правилата, които трябва да спазват когато играят в близост до пътното платно, изработиха пътни знаци като научиха тяхното значение и приложението им на пътя. Припомниха си, че след топка не се тича на улицата. Децата от 2-г, 2-в и 3-г кл. изработиха постери, които залепиха върху стълбите между етажите с най-важните правила за тяхната безопасност. Наши гости тази година бяха: Гл. инсп. Мария Ботева, отдел “Пътна полиция”-ГДНП, и член на Съвета по безопасност на децата към Столична община и инсп. Атанас Терзиев. Те проведоха практическо и теоретично обучение с учениците и припомниха някои от най-важните правила за тяхната безопасност на пътя. Напомниха задължението на децата винаги да поставят обезопасителен колан и помолиха да предадат това и на своите родители-водачи на пътни превозни средства. Учениците за пореден път се убедиха и запомниха, че поставеният колан спасява техния живот. Разгледаха презентация за пътните знаци и се запознаха с най-важните от тях и значението им. Гл. инспектор Мария Ботева проведе няколко практически игри с учениците, които ги накараха да запомнят важните сигнали на велосипедиста. Децата научиха, че преди да навършат 12г. нямат право да управляват велосипеди на пътното платно. След края на ползотворното обучение гостите подариха на децата светлоотразителни медальони, които да носят ежедневно и стоп-палки, които да използват при практическите си упражнения. Наши гости за поредна година бяха и приятелите ни от младежката организация на Българския Червен кръст. Младежите показаха пред децата от петите класове, как се оказва първа помощ при пострадали от катастрофи. Демонстрираха как се обездвижват крайници при счупвания или други травми, как се спира леко кръвотечение, показаха дишане: „уста в уста“, което често е жизненоважно за спасяването на човешкия живот на пътя, научиха се да правят превръзка и т.н. Учениците задаваха въпроси и изпълняваха практически част от показаните им демонстрации. Кампанията обхвана и голяма част от родителите. Те проведоха обучения в няколко класа като представяха пред децата практическите проблеми на пътя и тяхното им решаване като водачи и пешеходци. Ежедневно на мултимедиен екран се излъчваха различни филми предоставени ни от АЗПК, Пътна полиция, „Шофиране равно на отговорност“, както и презентации изработени от седмокласници. Те представяха, както черната статистика на Пътна полиция и инциденти в различни ситуации, така и припомняха задълженията им като водачи и граждани. Припомняха им и законовите изисквания за поставяне на предпазни колани и поставянето на такива от техните деца, както и значението на пътните знаци, които са „очите на водачите и пешеходците“.

Цели на инициативата:

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци,обезопасителен колан и,сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци,практически умения за пресичане на кръстовище,ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи,приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането на инициативи свързани с нея.

Целева група: , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-11-2019
Период на кампанията – начална дата: 22-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Песни,стихове,есета1ет.„Градина на знаците“1ет.„На гости на светофара“пр.урок ул.Слатинска,пр.обуч.с гл.инсп.М.Ботева кл.стаи.Децата от 3-г кл. на гости в1 и 2 кл.Пр.обуч.„Познавам знаците и мога да пресичам“IIв,IIг,IIIг,IVг кл.ул.Иван Щерев,презент.от децата 1ет.
Брой ангажирани участници: 672
Партньори на кампанията: Пътна полиция- гр. София, АЗПК, УН, БЧК
Постигнати успехи и резултати: Резултатите от кампаниите, които провеждаме ежегодно дават своя положителен резултат. За поредна година, благодарение на превенцията сред децата и родителите ни, няма загинали ученици и родители при ПТП от 109 ОУ. Научихме нашите родители, че личният пример и толерантното отношение на пътя е основен фактор за възпитание и придобиване на знания и умения при децата. Постигнахме напредък и с организирането на повече на брой практически обучения проведени с помощта на нашите приятели от „Пътна полиция“. Гл. инспектор Мария Ботева и Атанас Терзиев, които обещаха ново практическо обучение още тази пролет с участието на повече специализирани автомобили. Децата отново написаха стихове за пътната безопасност, за важните знаци и ги разпространиха сред родителите. Виждайки, големите усилия, които прави училището за децата, група родители ще организират кампания за набиране на средства за изграждане на специализирана площадка по БДП с финансиране от тяхна страна и кандидатстване по проект за изграждането й. Нашето училище разбира колко е важна ролята на училището в подготовката на децата-участници в движението още от най-ранна детска възраст.