109 ОУ”Христо Смирненски”

  • 0
Наименование на институцията: 109 ОУ”Христо Смирненски”
Име на кампанията или инициативата: "Велосипедът е моят приятел"
Кратко описание на инициативата:

Седмицата на пътната безопасност в 109 ОУ „Христо Смирненски“ се провежда за десета поредна година. След предходни кампании посветени на пътните знаци, на използването на обезопасителни колани, работата на органите на пътя, които се грижат за реда и спазването на правилата от всички участници в движението в това число и деца, ролята на светлоотразителните символи, които децата ползват на пътя, тази година кампанията беше посветена на велосипеда, устройството му и майсторското му управление. В периода от 20 до 25 ноември, 699 ученика от училището се включиха в различни демонстрации; организираха изложби с детски рисунки, като направиха специални табла, които припомняха задълженията на децата и възрастните за поставяне на обезопасителни колани; изработиха табла и постери за велосипеда- устройството ми и допълнителни атрибути(каска, наколенки, кори, ръкавици, светлоотразителни жилетки) на велосипедистите, срещнаха се с родители и разказаха за проблемите си на пътя като пешеходци и велосипедисти; изработваха мултимедийни презентации посветени на управлението на велосипед в градски условия(на улицата, в парка, на специализирани площадки); написаха стихове посветени на пътните знаци, велосипедите и правилата на пътя; изработиха „Градина на пътните знаците“; припомниха правилата,  какво не бива да правят като участници в пътното движение; проведоха три практически обучения, както и викторини и дискусии със специалисти от БЧК и Пътна полиция-СДВР-наши ежегодни партньори в организираните инициативи(независимо от Ковид-кризата с тях продължавахме работа и през предходните две години). Децата от третите и четвъртите класове прочетоха своите стихове и есета пред по-малките ученици от първите и вторите класове и то по тази трудна, но важна за възрастта им тема-пътната безопасност. Учениците написаха стиховете на листове и раздадоха на нашите родители и всички наши гости и участници в тазгодишната инициатива. Част от стиховете ежедневно актуализирахме по време на цялата кампания на електронното табло на фасадата на училището, където не само нашите родители, но и жителите на квартал Слатина  имаха възможност да прочетат. Децата от 1 до 4 класове подготвиха илюстрации след представени презентации за задълженията им като пешеходци, за правилата, които трябва да спазват когато играят в близост до пътното платно, изработиха пътни знаци като научиха тяхното значение и приложението им на пътя. Припомниха си, че след топка не се тича на улицата. Децата от 3-г, 2-в кл. изработиха постери, които залепиха върху стълбите между етажите с най-важните правила за тяхната безопасност.

Наши гости за поредна година бяха приятелите ни от младежката организация на Българския Червен кръст. Младежите показаха пред децата от шестите класове, как се оказва първа помощ при пострадали от катастрофи. Демонстрираха как се обездвижват крайници при счупвания или други травми, как се спира леко кръвотечение, показаха дишане:„уста в уста“, което често е жизненоважно за спасяването на човешкия живот на пътя, научиха се да правят превръзка и т.н. Учениците задаваха въпроси и изпълняваха практически част от показаните им демонстрации.

И ако през миналата година наблегнахме на поставянето на обезопасителни колани, като нашите гости  младши автоконтрольор Жеко Йорданов от „Пътна полиция“- СДВР и инспектор Ирена Костадинова представител на ДПС към 01 РПУ гр. София, които запознаха най-малките първокласници с основните правила при пресичане, то тази година те ни разказаха за велосипедите като пътни превозни средства и управлението им от деца в реална пътна среда и използването на светлоотразителни жилетки.

На гости при децата от третите класове беше г-н Светослав Кръстев– председател на асоциацията па Приложно колоездене към СБА. Той проведе практическо обучение с децата в училищния двор. Включиха се по четири ученика от всички пет паралелки, както и двама по-малки второкласника от 2-В клас. Г-н Кръстев разположи конуси по определен начин и след беседа и демонстрация обучението започна. Малките велосипедисти се убедиха, че не е никак лесно да караш не за скорост, а за техника на управление, дисциплина и с повишено внимание. Поради големия интерес през пролетта г-н Кръстев обеща, че ще проведе второ обучение с други класове и покани желаещи деца в зала „Триадица“, в която могат да наблюдават вече обучени от него ученици и майсторски изпълнения с велосипед. Обучението не спря само на двора, а продължи в класната стая на децата от вторите класове, които трябваше да проявят много находчивост при подреждането на пъзели с пътни знаци. Децата останаха много доволни и най-вече затвърдиха знанията си за знаците и предназначението им на пътя. Инициативата бе отразена и на страниците на последния брой за 2023г. на вестник „Авто Мото свят“ издание на СБА, чрез публикация на стр. 15.

За най-големите ученици от 5, 6 и 7 класове проведохме викторина, като припомняйки правилата на пътя, децата трябваше да отговорят и на поставени въпроси. Интерес предизвика решаването на различни казусни ситуации, при които учениците сами трябваше да приложат знания и изобретателност за „измъкването“ им от конфликтна ситуация на пътя. Целта ни беше изпълнена, а именно, ако първо внимаваме, спазваме правилата и мислим разумно, няма да се налага да „умуваме“ над казуси, които възникват при неспазване на правилата.

Ежедневно на мултимедиен екран се излъчваха различни филми предоставени ни от АЗПК, Пътна полиция- СДВР, „Шофиране равно на отговорност“, както и наши собствени презентации изработени от наши ученици.

Кампанията обхвана и голяма част от родителите. Те проведоха обучения в няколко класа като представяха пред децата решения на практически проблеми на пътя при велосипедистите от гледна точка на водачи, велосипедисти и пешеходци.

Изминалата година беше специална за нашето училище. Отпразнувахме нашия 65-годишен юбилей с тържествен концерт. Работата в кампаниите по Безопасност на движението, които провеждаме ежегодно дават своя положителен резултат. За поредна година, благодарение на превенцията сред децата и родителите ни, няма загинали ученици и родители при ПТП от 109 ОУ. Нашето училище разбира колко е важна ролята на училището в подготовката на децата-участници в движението още от най-ранна детска възраст. Научихме нашите родители, че личният пример и толерантното отношение на пътя е основен фактор за възпитание и придобиване на знания и умения при децата.

 

 

 

Цели на инициативата:

Придобиване на умения и навици за използването на пътните знаци, обезопасителен колан и управление на велосипед и сигналите на велосипедисти, изпълняване на правилата като пешеходци, практически умения за пресичане на кръстовище на велосипедисти, ролята на ярките и светлоотразителните дрехи на пътя на колоездачите, придобиване на практически умения за първа помощ при пострадали от катастрофи, приобщаване на ключовите институции свързани с детската безопасност и на родителите в организирането на инициативи свързани с нея.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 20-01-2024
Период на кампанията – начална дата: 25-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1. Песни, стихове, есета, „Градина на знаците“, украса и табла в училищните фоайета; 2. „Велосипедът моят приятел“ практически урок ул. „Слатинска“; 3. Практическо обучение и работа в класните стаи от Светослав Кръстев- асоциацията за Приложно колоездене към СБА; 4. Децата от 3 и 4 кл. на гости в 1 и 2 кл. четем стихове и есета посветени на пътната безопасност; 5. Практическо обучение „Познавам знаците и мога да пресичам“ учениците от 2-4 класове по ул. „Иван Щерев“; 6. Дейности с родители-доброволци; 7. Публикации на стихове на ученици на електронното табло на фасадата на училището; 8. Практическо обучение от БЧК; 9. Пътна полиция-СДВР, практическо обучение от 1 РПУ; 10. Викторина и решаване на конфликтни ситуации за децата от 5-7 класове.
Брой ангажирани участници: 699 ученици, 35 родители, 15 външни гости
Партньори на кампанията: Пътна полиция-СДВР-1 РПУ, БЧК, Столична община-район Слатина, АЗПК, Федерация по Приложно колоездене към СБА, Училищно настоятелство
Постигнати успехи и резултати: Работата в кампаниите по Безопасност на движението, които провеждаме ежегодно дават своя положителен резултат. За поредна година, благодарение на превенцията сред децата и родителите ни, няма загинали ученици и родители при ПТП от 109 ОУ. Нашето училище разбира колко е важна ролята на училището в подготовката на децата-участници в движението още от най-ранна детска възраст. Научихме нашите родители, че личният пример и толерантното отношение на пътя е основен фактор за възпитание и придобиване на знания и умения при децата.