Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе

  • 0
Наименование на институцията: Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе
Име на кампанията или инициативата: Остани жив! Пази живота!
Кратко описание на инициативата:
В инициативата за Европейска седмица на мобилността се включи и ПГ по транспорт-Русе.
Днес 20.09.23 г. е определен за ден без загинали на пътя.
Ученици от гимназията раздаваха флаери под мотото ” Остани жив! Пази живота!” #roadpol_eu #zeromeanslife
Цели на инициативата:

Да се повишат знанията по пътна безопасност на всички участници в движението.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 20-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 20-09-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1, гр. Русе, централната част
Брой ангажирани участници: 15
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: