• 0
Наименование на институцията: ФОНДАЦИЯ ЕВЕЛИН ДУКОВ
Име на кампанията или инициативата: Спри! Аз съм бъдещето
Кратко описание на инициативата:

Лекции и инструктаж на ученици по безопасност

Цели на инициативата:

Всички благотворителни каузи са насочени към превенцията за безопасност на пътя!

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 12-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 30-10-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Проведени са 2 събития в СУ "Никола Вапцаров" Царево
Брой ангажирани участници: 4
Партньори на кампанията: Пътна полиция Царево
Постигнати успехи и резултати: