Фондация “Димитър Бузов”

  • 1
Наименование на институцията: Фондация “Димитър Бузов”
Име на кампанията или инициативата: Почистване на пътните знаци във Враца
Кратко описание на инициативата:

Кампания за почистване на пътните знаци във Враца

Цели на инициативата:

С провеждането на кампанията за почистване на пътните знаци искахме да повишим безопасността на движение по улиците на Враца. Много от табелите бяха зацапани по начин, който не позволяваше на участниците в трафика да вземат правилното решение.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 08-11-2023
Период на кампанията – начална дата: 08-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1
Брой ангажирани участници: 2
Партньори на кампанията: Агенция BulNews
Постигнати успехи и резултати: Почистени са над 20 пътни знака, които се намират на възлови места във Враца и имат пряко отношение към безопасността на движението.