Трето ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Търговище

  • 5
Наименование на институцията: Трето ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Търговище
Име на кампанията или инициативата: "Знам и спазвам правилата на пътя!"
Кратко описание на инициативата:

“Знам и спазвам правилата на пътя” е училищна кампания от 2021г заложена за четери годишнен период до 2024г.

След изграждане на външна площадка и вътрешен кабинет по БДП в училището.Педагогическия екип на школото заложи образователни и възпитателни цели в училишната стратегия за повишаване знанията и културата на учащите .Задължително спазване на безопасните правила на пътното платно.Образователната институция е средишно общинско училище с ученици от 12 места.Това е една от основните причини задължителнити обучения на децата да се завишат и да бъдат ежедневно по време на учебни часове и  дейностите по интереси в целодневната организация на учебния ден.Провеждани на масови инициативи с гости от други образователни и обществени организации.

Цели на инициативата:

Спазване на правилата за безопасност за движение по пътищата от всички участници-деца,пешеходци,шофьори
Повишаване знанията,навиците и културата за безопастност на ученици,предвид вида на училището -средищно ежедневното пътуване с училищни автобуси до 12 населени места.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 11-09-2021
Период на кампанията – начална дата: 30-09-2024
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 10 бр. в училището
Брой ангажирани участници: 300 ученици ,гости ,родители
Партньори на кампанията: РУО Търговище и Пътна полиция
Постигнати успехи и резултати: Създадени външна площадка и кабинет по БДП, Първи места за 2022,2023г. на Областен кръг от олимпиадата по БДП, трайни дейности заложени в училищната стратегия от 2021г.до 2024г.