Тимбарк България ЕООД

  • 0
Наименование на институцията: Тимбарк България ЕООД
Име на кампанията или инициативата: Пресичам безопасно Теди
Кратко описание на инициативата:

Близо 10 000 ученици от първи до трети клас преминаха обучения за основните правила за пътна безопасност с националната кампания “Пресичам безопасно с TEDI”. В инициативата до момента са се включили 53 училища от 22 населени места от цялата страна. Кампанията се организира за трета поредна година от Тимбарк България, съвместно с Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи – Дирекция Пътна полиция.

Цели на инициативата:

Повишаване знанията на децата за правилата за движение.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 53 училища в 22 града
Брой ангажирани участници: 10 000 деца
Партньори на кампанията: МВР
Постигнати успехи и резултати: