СУ “Христо Ботев”, гр. Девин

  • 2
Наименование на институцията: СУ “Христо Ботев”, гр. Девин
Име на кампанията или инициативата: Национално състезание по Безопасност на движение по пътищата - състезателна група 8-10 клас, се класираме на 3 място
Кратко описание на инициативата:

Участвахме в поредица от инициативи и състезания по Безопасност на движение по пътищата. Класирахме се в състезателна група 5-8 клас на 1 място на Общински кръг в град Девин. На областен кръг в град Смолян на 1място . Участвахме на национален кръг на състезанието и се класирахме с отбора от две момичета и две момчета на 3 място. Учениците активно се включваха във всички инициативи и състезания и побеждаваха .

Цели на инициативата:

Участие в Национално състезание по Безопасност на движението.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 23-06-2023
Период на кампанията – начална дата: 25-06-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Решаване тестове по БДП, Състезателни игри с колело.
Брой ангажирани участници: 4
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: 3 място