СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян

  • 3
Наименование на институцията: СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян
Име на кампанията или инициативата: Посланията на снежинката
Кратко описание на инициативата:
По инициатива на училищната комисия по БДП нашето училище се включи в кампанията „Посланията на снежинката”. Фокусът на инициативата е насочен към вниманието на водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на бдителността в зимни условия.
Снежинката е символично послание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон.
Всички ученици от I – IV клас изработиха красиви бели снежинки, олицетворяващи крехкостта на човешкия живот, който трябва да се пази от всички участници!
А посланията върху снежинката загрижено „призовават“ към безопасно поведение на пътя през ледено-зимния сезон.
Всички снежинки с послания се поставиха на предните стъкла на паркираните автомобили.
Цели на инициативата:

Безопасно поведение на пътя през ледено-зимния сезон

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 04-12-2023
Период на кампанията – начална дата: 06-12-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Три събития в рамките на три дена. Проведе се на оживените места за паркиране в централната част на града
Брой ангажирани участници: Всички ученици от начален етап и техните ръководители
Партньори на кампанията: СУ "Св.Св. Кирил и Методий" Смолян
Постигнати успехи и резултати: