Студентски съвет на УХТ – Пловдив

  • 0
Наименование на институцията: Студентски съвет на УХТ – Пловдив
Име на кампанията или инициативата: Празнувай отговорно
Кратко описание на инициативата:

Кампания 2018-2019 година на студентите във връзка с празничните дни, Великден,8 ми-декември, Коледа,Нова година и също така, във връзка с превенция на пътните произшествия със студенти и млади хора,насочена срещу употребата на алкохол,наркотици,скорост и други причини за катастрофи. Кампанията е подкрепена от КАТ-Пътна полиция от МВР град Пловдив,Областна администрация,Община Пловдив, БЧК и неправителствени организации и всички 51 университета в страната, ръководствата и студентски съвети към висшите училища в България и Национално представителство на студентските съвети в Република България.

Цели на инициативата:

Превенция на пътните произшествия не само в дните около празниците,но и активно участие и отговорност в решаване на проблемите по пътната безопасност и активността на младите хора. Стремежа за организиране на групови пътувания по празниците.

Целева група: , , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 03-12-2018
Период на кампанията – начална дата: 31-12-2018
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 3/12/2018 и 3/12/2019 г - пресконференции пред местни и национални медии с участие на организатори и всички ръководства на 51 университета в страната, демонстрация от БМЧК с кукли магети, първа долекарска помощ, дегустация на качествен и некачествен алкохол, музикално изпълнение на АМТИИ - гр. Пловдив, символично пускане на гълъби в небето,символично затваряне на булеварда/улицата пред УХТ с надпис "Празнувай отговорно", символично шествие на главната пешеходна улица Медицински университет. 3-31/12/2018 – 01.12.2019 онлайн кампания;
Брой ангажирани участници: 3000
Партньори на кампанията: КАТ- Пътна полиция, МВР - гр. Пловдив, БЧК, Областна управа, Община Пловдив, неправителствени организации,сдружения, Национално представителство на студенските съвети в Република България, всички 51 университета в страната.
Постигнати успехи и резултати: Целите на кампанията, които си поставят студентите- да изострят вниманието на колегите си по време на празненствата за 8-ми декември и другите празнични дни през годината, към отговорността, която имат за себе си и пред обществото с поведението си на пътя и в обектите за хранене и развлечение. Кампанията на Студентски съвет на УХТ беше възприета за национална кауза от Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети с пълно мнозинство и също с пълно мнозиство бе взето решение тя да бъде обявена за национална кампания. За 5-та поредна година студентите от цялата страна призив за отговорно поведение в празничните дни. В рамките на програмата, която съпътства кампанията, са проведени множество мероприятия и инициативи, Организатор на кампанията е Национално представителство на студентските съвети в Република България под координацията на Студентски съвет на УХТ - Пловдив, а партньори са КАТ Пътна полиция –МВР и Български червен кръст.