Столична община – район “Сердика”

  • 0
Наименование на институцията: Столична община – район “Сердика”
Име на кампанията или инициативата: Дете на пътя – отговорност и надежда на възрастните
Кратко описание на инициативата:

„Дете на пътя – отговорност и надежда на възрастните“ е инициатива, чрез която район „Сердика“ – Столична община затвърждава ангажираността на местната държавна администрация, на служителите, на жителите и гостите на нашия град към опазване на живота и здравето на децата на пътя, към безопасното им израстване, за изграждане на култура за верен избор на форми за мобилност, за спортна активност и безопасно управление на велосипед, като и за разгръщане на творческите заложби, талантите и способностите на децата и на млади хора.

Цели на инициативата:

Обучение и придобиване на знания и умения на учители, родители, доброволци, деца и ученици. Акцент върху Европейската седмица на мобилността.Целогодишно спазване на правилата за движение на пътя.Издадена забавна книжка за деца “София и нейният приятел Ауто” с русунка на пътен знак от всяко дете.

Целева група: , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 07-05-2019
Период на кампанията – начална дата: 20-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Издадени и разпространени 1000 броя забавна книжка за деца "София и нейният приятел Ауто", свързана с пътното движение и отговорностите на малки и големи. Организирано и проведено едно обучение на педагогически специалисти на тема: Модели на практическа работа и интерактивни занимания по БДП в образователните институции и в неформална среда. Организация и методика на обучението“;Провеждане на Районен празник, посветен на пътната безопасност и отговорността на възрастните към живота и здравето на децата на пътя, по време на Европейската седмица на мобилността.
Брой ангажирани участници: 480
Партньори на кампанията: СБДДС-Столична община, Сдружение "СБА Безопасно движене", БЧК, Сдружение "Алианс за обучение и квалификация - АОК", Независим учителски синдикат /НУС/
Постигнати успехи и резултати: Издадена забавна книжка за деца "София и нейният приятел Ауто" , свързана с пътното движение и отговорностите на малки и големи. Организиране и провеждане на обучение на педагогически специалисти на тема: "Модели на практическа работа и интерактивни занимания по БДП в образователните институции и в неформална среда. Организация и методика на обучението“, в партньорство с обучаваща организация, вписана в Регистъра на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.