• 0
Наименование на институцията: СО-Район “Триадица”
Име на кампанията или инициативата: "Заедно в клас и на пътя! Движи се безопасно по пътищата!"
Кратко описание на инициативата:

Дейности са свързани с преодоляването на пропуските в обучението по БД на деца от детските заведения и ученици, чрез различни извънкласни форми на работа, както и с практически упражнения в реални условия на улицата. Обучителен час „Заедно в клас и на пътя“ в Класна стая на открито в двора на училището.Практическо упражнение с велосипед на пътя за ученици от 5 клас.Състезания по БД за ученици от 1 до 7 клас. Състезанията се провеждат на три етапа: вътрешноучилищен, междуучилищен и заключителен етап. Всяко състезание се състои от: състезателен тест с въпроси; състезателен тест за практическо управление на велосипед.Ученически патрули по безопасност на движението попълват пътна карта „Моят безопасен път до училище” с информация за състоянието на пътя, маркировка, знаци, осветление, заграждения, подлези и т.н., в близост до училището.

Цели на инициативата:

Да се повиши пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни ситуации при движението по пътищата. Да се изгради мрежа от ученически патрули по БД на територията на района.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 07-05-2019
Период на кампанията – начална дата: 29-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 10 бр. в сградата и двора на 22 СУ "Георги С. Раковски", 121 СУ "Георги Измирлиев", 104 ОУ "Захари Стоянов"
Брой ангажирани участници: 30
Партньори на кампанията: Сдружение "Национален клуб "Би-бит"
Постигнати успехи и резултати: Всички етапи по изпълнението на проекта от провеждане на обучението, състезанията, компютърното обучение, заключителния етап, награждаването на участниците и празника на района са изпълнени в срок и са обхванати максимален брой деца и преподаватели, които да бъдат обучени и да затвърдят знанията си и да надградят както с теоретични, така и с практически знания и умения по безопасност на движението по пътищата и внимателното управлението на велосипед, тротинетка, ролери и скейтборд, съобразено с правилата за движение по пътищата.