• 0
Наименование на институцията: Сдружение Мирафиори
Име на кампанията или инициативата: "Овладей пътя"
Кратко описание на инициативата:

Безплатно обучение по безопасно шофиране в теория и практика. Кампанията се провежда за 3-та поредна година, като този път беше част от събитието “Писта София 2019 – да опазим бъдещето ни” на кампанията “Мисия 0”. В рамките на 2 дни в София проведохме безплатно обучение по безопасно шофиране в теория и практика, в което се включиха над 200 човека. Те преминаха през лекция, в която се запознават с правилната позиция в автомобила, техническа подготовка,гуми, предотвратяване на рискови ситуации на пътя и други. В практическата част участниците са поставени в обезопасена и изолирана среда, в която се симулират критични ситуации на пътя с цел да бъдат усвоени техники за тяхното овладяване.

Цели на инициативата:

Ние целим да предадем нашия опит и познания за владеене на автомобила на колкото се може повече шофьори. Мисията ни е шофьорите да станат по-отговорни и по-подготвени на пътя.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 17-08-2019
Период на кампанията – начална дата: 18-08-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Тази година сме провели 1 събитие, част от кампанията "Овладей пътя". По време на "Писта София" в гр. София на ул. Резбарска
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията: Hell Energie | Pulse Fitness | VITOL | Ауто Италия | Mпс експерт | Eвроинс | Zero Zone | Lazarov food and catering | Институт за пътна безопасност | Sofia Car Motorsport
Постигнати успехи и резултати: За нас успехът е когато оставим в хората мисълта, че трябва да бъдат по-отговорни и съзнателни на пътя, и когато успеем да ги стимулираме да подобряват уменията си зад волана и да бъдат подготвени за рискови ситуации на пътя.