Румяна Попова – БТВ Новините

  • 0
Наименование на институцията: Румяна Попова – БТВ Новините
Име на кампанията или инициативата: бТВ Новините
Кратко описание на инициативата:

Репортаж за причините, довели до тежък инцидент на магистрала “Струма” и подценяваните от водачите опасности при шофиране през зимата. Оказа се, че обезопасителните системи, които трябва да предупреждават шофьорите за проблеми по трасето изобщо не работят. Как се шофира при такива условия и как се излиза от капана на непрогледната мъгла на пътя – съвет от експерти.

Цели на инициативата:

Да подготви и предупреди шофьорите за рисковете при зимното шофиране. Да постави пред институциите темата за поддръжката на системите на пътя.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане:
Брой ангажирани участници: 8
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Съвети към шофьорите, припомняне на институциите, отговорни за поддръжката на пътищата да са коректни когато информират пътуващите и да отстраняват нередностите.