• 6
Наименование на институцията: Румен Бахов
Име на кампанията или инициативата: Нова Телевизия
Кратко описание на инициативата:

Румен Бахов и неговата рубрика “Пълен абсурд” много често показват проблеми свързани с безопасността на движението, пияните водачи, административни проблеми, проблеми свързани с КАТ, с градския транспорт.

Цели на инициативата:

Да се подобри средата за шофиране в БГ.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Многократно
Брой ангажирани участници:
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: