• 228
Наименование на институцията: РЗИ – Търговище
Име на кампанията или инициативата: „Лятна академия на открито“
Кратко описание на инициативата:

По време на лятната ваканция, вече пета година, експерти от РЗИ – Търговище провеждат „Лятна академия на открито“ с деца от община Търговище. През 2023 година в периода 14.08.- 18.08. академията се проведе сред 62 деца от Образователен център „Усмивки“ –  Търговище. В парк „Роден кът“ на подрастващите деца, бяха направени обучения, свързани с рискови за здравето фактори, като всеки един ден от седмицата беше посветен на различни здравни теми. В денят предвиден за   безопасност на движението по пътищата се проведоха симулационни игри пресъздаващи движението на пътя, като децата влязоха в роли на водачи на автомобили, пешеходци, велосипедисти и полицаи. Отделно в обособен кът от парка подрастващите рисуваха тематични рисунки на асфалт, решаваха кръстословици, редиха пъзели с различните видове пътните знаци, като същевременно обясняваха тяхното значение за безопасността на пътя. Направена бе и демонстрация на пътен светофар – децата назоваха видовете светофари, както и какво трябва да правят при сигнал на светофара с мигаща зелена, жълта и червена светлина, същевременно демонстрираха знания за безопасно преминаване на импровизирана ситуация със пешеходна пътека и светофар. Много атрактивна се оказа симулацията с алкоочила, при която посредством специални очила децата можеха да разберат какво е да се движиш по тротоар, да пресичаш улица или караш велосипед под въздействието на алкохол. По време на цялата седмица се разпространяваха и здравно -информационни материали „Правилата научи улицата безопасно пресечи“, разработени от РЗИ-Търговище.

Цели на инициативата:

Чрез забавни, подвижни и симулационни игри да се привлече вниманието на децата и да се изградят и развият знания, умения и навици за прилагане на правилата за безопасно движение и поведение на пътя. Да се насочи вниманието им по отношение на рисковете при пресичане и движение на пътя в различните роли –пешеходец, велосипедист, каращ тротинетка, скейтборд, ролери и т.н.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 14-08-2023
Период на кампанията – начална дата: 18-08-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1 събитие, гр. Търговище
Брой ангажирани участници: 62
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: