Първо СУ “Свети Седмочисленици”, гр. Търговище

  • 2
Наименование на институцията: Първо СУ “Свети Седмочисленици”, гр. Търговище
Име на кампанията или инициативата: Дейности, свързани с Безопасност на движението по пътищата
Кратко описание на инициативата:

В началото на учебната 2023/ 2024 година се стартираха редица дейности, свързани с обучението на учениците за безопасно движение по пътищата:

1.Дни за безопасност на пътя (16-22 септември)

Открит урок по безопасно движение по пътищата в 4 клас

Урокът се проведе с помощта на интерактивни кръстовище, пътни знаци и училищен светофар. С урока децата си припомниха основните пътни знаци, направиха и упражнения за безопасно пресичане на пешеходна пътека. Припомниха си и как трябва да се съобразяват със светлините на светофара, както и основните знания и умения за безопасно движение по пътищата. Урокът по БДП съдържаше практически елементи, елементи на викторина, ситуационни моменти и нагледни средства.

2. Във връзка с 21 септември – Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на ROADPOL – Европейска мрежа на службите на пътна полиция, в началото на втория учебен час ученици и учители от І СУ „Св. Седмочисленици“ дадоха своите обещания да спазват правилника за движението по пътищата и мерките за безопасност в електронна форма. Инициативата се провежда за втора поредна година.

3. Отново във връзка с Деня без жертви на пътя, който се отбелязва на 21 септември, ученици от Българския младежки червен кръст представиха демонстрация как се оказва първа помощ на пострадал.

3. Учениците от V и VІ клас, водени от учителя по изобразително изкуство  се включиха в дните за безопасност на пътя като изработиха манекен, който държи в ръцете си посланието „Децата нямат спирачки“. Освен това измайсториха модели на светофари, пешеходни пътеки, табло с послания, както и много рисунки.

4. Учениците от І  до ІV клас – в началото на годината учениците заедно с родителите си изработиха маршрутна карта за най-безопасния и бърз маршрут на пътя от вкъщи до училище;

5. В първи клас се работи по темата “Знам къде са пътните превозни средства“- Алгоритъм на безопасно пресичане-анализ на ситуация, изработиха модел на превозно средство и представиха  правилно или неправилно  поведение на участниците в различни ситуации от движението по пътя.

Цели на инициативата:

Да се обогатят знанията на учениците за безопасността при придвижване по пътищата и да се формират умения за оказване на първа лекарска помощ в случаи на инциденти.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 15-10-2023
Период на кампанията – начална дата: 14-09-2024
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5 проведени инициативи в Първо СУ "Свети Седмочисленици"
Брой ангажирани участници:
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: