Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик

  • 0
Наименование на институцията: Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик
Име на кампанията или инициативата: Култура на движението и безопасност на пътя
Кратко описание на инициативата:

На 28.10.2019 г. в унисон с изискванията на учебната програмата по БДП в първи гимназиален етап, Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, съвместно с Юнион Ивкони ЕООД проведоха инициатива в рамките на кампанията Култура на движението и безопасност на пътя. За ученици от ПГХХТ бе организирано пътуване с образователна цел, спонсорирано от превозвача. Учениците пътуваха до гр.Смолян и обратно, където посетиха Планетариума, историческия музей и различни културни забележителности. Още преди тръгване учениците видяха как преминава една проверка на автобус от страна на ИА “Автомобилна администрация”. В импровизирана лекция инспектор от ДАИ разясни защо е задължително да се използват предпазни колани по време на път в превозното средство. По време на пътуването учителите и водачът обръщаха внимание на основни моменти в отношенията между пешеходец – пътник – шофьор и контролни органи. Средношколците и техните ръководители пътуваха с ултрамодерен автобус, произведен 2019 година, с най-модерно оборудване за безопасност на пътниците. Всички останаха удовлетворени от осъществената образователна екскурзия и съчетаването на полезното с приятното. ПГХХТ и най-големия национален превозвач Юнион Ивкони декларираха желание и за бъдещо партньорство.

Цели на инициативата:

1.Познаване и разбиране на графични изображения, пътни знаци и пътната маркировка. 2. Определяне на конфликтни участъци и съставяне на безопасни маршрути за движение свързани със скорост на движението на автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед . 3. Оценяване и анализиране на пътните ситуации, свързани със скорост на движението на моторни и пътни превозни средства (МПС и ППС). 4. Анализиране на действия на водача на МПС и ППС, според средствата за регулиране на движението. 5. Намаляване на агресията на пътя и повишаване на толерантността между участниците в движението. 6. Познаване и разбиране на нормативната уредба, произтичаща от Закона за движението по пътищата.

Целева група: , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 28-10-2019
Период на кампанията – начална дата: 28-10-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Проведени са 3 събития: 1. Проверка на превозно средство в гр. Пазарджик 2. Лекция от инспектор на ДАИ за поставяне на предпазен колан, висока скорост, поведение на пътя. 3.Основни моменти в отношенията между пешеходец - пътник - шофьор и контролни органи.
Брой ангажирани участници: 50
Партньори на кампанията: Национален превозвач Юнион Ивкони
Постигнати успехи и резултати: 1.Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение –ученици и възрастни. 2.Формиране на трайни навици за безопасно движение на пътя. 3.Формиране на умения за вземане на решения в конкретна пътна ситуация.