ПГИИ “Джон Атанасов”

  • 1
Наименование на институцията: ПГИИ “Джон Атанасов”
Име на кампанията или инициативата: "Състезание по БДП"
Кратко описание на инициативата:

В началото на месец февруари се проведе традиционното училищно състезание по БДП”СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА” . В него участваха три отбора. Състезанието бе проведено в два етапа- теоретичен тест по БДП и практически тест. В първата част учениците се представиха отлично – решаваха отборно тест от 30 въпроса , за 30 минути. А във втората показаха майсторски умения в управлението на велосипед- преминаване през трасе с конуси, трамплин, прескачане на греда, пренасяне на чаша с вода. Най-добре представилият се отбор взе участие в общинския кръг на състезанието по БДП. На това състезание отборът ни зае почетното второ място.

Цели на инициативата:

Целта на проведената инициатива е учениците да обогатят знанията си по пътна безопасност и да спазват правилата на пътя.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 01-01-2023
Период на кампанията – начална дата: 28-02-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 3
Брой ангажирани участници: 20
Партньори на кампанията: РУО - гр. Търговище
Постигнати успехи и резултати: 2 място на общинския кръг на Националното състезание по БДП