ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, гр. Русе

  • 1
Наименование на институцията: ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, гр. Русе
Име на кампанията или инициативата: Национално състезание по БДП, училищно състезание за велосипедисти и училищен конкурс за рисунка
Кратко описание на инициативата:

На 23.01.2023 г. проведохме училищен кръг на НС по БДП, а на 18.02.2023 г. училището ни беше домакин на Общински кръг на НС по БДП.

През месец март 2023 г. в училището се проведе конкурс за рисунка на тема  “На пътя е опасно” в две възрастови групи – ученици I -IV и V-VII клас, в който се включиха 50 ученици.

На 28.04.2023 г. проведохме наше училищно състезание за майсторско управление на велосипед, което е ежегодно. През 2023 г. в него участваха 75 ученици от I-VII  клас.

През 2023 г. по одобрен проект училището закупи вътрешна подвижна площадка по БДП. По друг одобрен проект преди 2023 г. в двора на училището е направена външна площадка по БДП.

През учебната 2022/2023 година в училището се създаде клуб за занимания по интереси “Деца и велосипеди”, в който участваха 15 деца. Целта на този клуб беше подготовка за участие на учениците в НС по БДП.

 

Цели на инициативата:

1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната и на околните безопасност на пътя.
2. Усвояване на умения за правилно и безопасно управление на велосипеди.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 01-03-2023
Период на кампанията – начална дата: 30-06-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 4 - в ОУ "Отец аисий" - гр. Русе
Брой ангажирани участници: 125
Партньори на кампанията: няма
Постигнати успехи и резултати: Училищният отбор се класира на 3 място на Общинския кръг на НС по БДП.