ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе

  • 5
Наименование на институцията: ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе
Име на кампанията или инициативата: Безопасно и майсторско управление на велосипед и тротинетка
Кратко описание на инициативата:

През последните две-три години сред подрастващите масово навлезе възможността за придвижване с тротинетки. Тава се оказва доста рисково и опасно начинание. Ние не можем да спрем тенденциите на развитие, но можем да помогнем на учениците да са по-отговорни участници в пътната среда. Това е идеята, която е залегнала в инициативата на училището за “Безопасно и майсторско управление на велосипед и тротинетка”.

През м. май 2023 г. се проведе състезание между учениците от V до VII клас. Децата бяха много ентусиазирани и показаха завидни умения при задължителните препятествия, но и при майсторското управление на велосипед и тротинетка. През м. юни 2023 г. инициативата беше доразвита и чрез показване на теоретични познания върху пътната обстановка и знаците за движение по пътищата. Инициативата придоби завършен облик с проведената среща на учениците от V до VII клас  през м. ноември 2023 г. със служители на РПУ на МВР – Русе. Чрез презентация и дискусия между ученици и служители на РПУ се затвърдиха знанията на децата върху правилата за движение по пътищата с велосипед и тротинетка.

 

Цели на инициативата:

Да помогнем на учениците да са по-отговорни участници в пътната среда, когато управляват велосипед и тротинетка.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 26-05-2023
Период на кампанията – начална дата: 28-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 3, ОУ "Иван Вазов" - гр. Русе
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията: РПУ
Постигнати успехи и резултати: Повишаване знанията и уменията на учениците като участници в пътната обстановка