ОУ “Христо Ботев”, с. Камбурово

  • 10
Наименование на институцията: ОУ “Христо Ботев”, с. Камбурово
Име на кампанията или инициативата: "Ден без загинали на пътя"
Кратко описание на инициативата:

Основно училище  “Христо Ботев” село Камбурово, община Омуртаг, област Търговище се включи в европейската инициатива “Ден без загинали на пътя”. Ученици от 1 до 7 клас изработиха постери и информационни материали, проведоха състезание под мотото на кампанията „Аз зная правилата за безопасно движение като пешеходец и велосипедист“,  гледаха видеофилми: „ Остани жив! Пази живота!“, „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.

Други извънкласни дейности във връзка с ограничаване на ПТП , с участието  на  ученици и родители през изминалата 2023 година  :

-“Пресичай улицата на пешеходната пътека”

-Участие в областно състезание по БДП

-Кампания “Пътят на първокласника”

-Отбелязване на 29 юни “Национален ден  на безопасността на движението по пътищата”

-Конкурс за рисунка под надслов “Да запазим децата на пътя”

 

 

Цели на инициативата:

Целта на инициативите е всички участници в движението – шофьори, пешеходци, велосипедисти да спазват правилата за движение. Важно е вниманието на всеки един от нас, деца и възрастни да се насочи към реални и ефективни действия за намаляване на пътнотранспортните произшествия в района ни и в страната.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 08-01-2023
Период на кампанията – начална дата: 22-09-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 10
Брой ангажирани участници: 116
Партньори на кампанията: Родители
Постигнати успехи и резултати: Повишена обществена чувствителност.Формирано социално-отговорно поведение и култура на безопасно движение по пътищата, замаляване на загиналите при ПТП