Основно училище “Отец Паисий”, с. Мененкьово

  • 0
Наименование на институцията: Основно училище “Отец Паисий”, с. Мененкьово
Име на кампанията или инициативата: ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Кратко описание на инициативата:

Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото,тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден и изисква усилията на цялото общество,а от образователната система – приоритет на работата с децата и учениците за развитие на определен начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми, които осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите участници в пътното движение.

Цели на инициативата:

Основната цел е да се определят най–важните ангажименти на УЧИЛИЩЕТО и направления на дейността му, за да се подобри обучението на учениците за безопасно ползване на улиците и пътищата.

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 15-06-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 6 събития Място на провеждане ОУ "Отец Паисий"
Брой ангажирани участници: 35
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Учениците от ОУ „Отец Паисий” по безопасност на движението по пътищата формираха знания и умения и възпитание и обучение им се превърна в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина