ОУ “Иван Вазов”, гр. Смолян

  • 198
Наименование на институцията: ОУ “Иван Вазов”, гр. Смолян
Име на кампанията или инициативата: Кампания за толерантност на пътя
Кратко описание на инициативата:

През всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Седмицата 13-19 ноември 2023 г. в ОУ „Иван Вазов“ беше изпъстрена с интересни инициативи по темата. Всички ученици се включиха в Националната  кампания за пътна безопасност „Посланието на есенния лист“. Учениците написаха своите послания, красиво оформени върху пъстри и разноцветни есенни листа, напомняйки на възрастните за отговорността, която носят като водачи на МПС за опазване живота и здравето на пътя. Заедно ги поставиха под чистачките на паркиралите в близост до училището автомобили. По-малките решаваха тест „Без грешки на пътя“, рисуваха по темата, подредиха изложба,  оформиха есенно дърво със своите послания и занесоха саморъчно изработените листенца вкъщи на своите родители. Седмицата завърши с петминутка и презентация по темата във всички класове.

В ОУ „Иван Вазов“ – Смолян  е традиция да се  интегрират знанията на учениците по БДП с посещение на различни извънучилищни инициативи. Излизайки на пътя, учениците са оборудвани със светлоотразителни елеци и светлоотразителни шапки, които привличат вниманието на обществеността. Припомнят се и се прилагат на практика изучените правила.

Цели на инициативата:

Да се провокира отговорност и толерантност на всички участници в движението на пътя.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 13-11-2023
Период на кампанията – начална дата: 19-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: През цялата седмица по паралелки се провеждаха различни инициативи - ОУ "Иван Вазов" - Смолян
Брой ангажирани участници: 300
Партньори на кампанията: -
Постигнати успехи и резултати: