• 150
Наименование на институцията: Община Русе
Име на кампанията или инициативата: "Пази детето на пътя" и Европейска седмица на мобилността
Кратко описание на инициативата:

Основната инициатива бе конкурс за рисунка на тема „Пази детето на пътя“, насочен към децата до 18 годишна възраст, като получените творби бяха разгледани от компетентно жури. Рисунките отличените с почетните места бяха включени в изготвянето на дизайн за флаери и плакати. Подготвените флаери бяха раздадени в деня на безопасността на движението по пътищата сред жителите и гости на града. Плакатите бяха разлепени по превозните средства от масовия градски обществен транспорт (МГОТ). Отличените деца бяха наградени с карти за пътуване в МГОТ, а всички деца получиха книги и други предметни награди, защото всеки взел участие в мероприятие по БДП е победител.

В отбелязването на Европейската седмица на мобилността бяха организирани редица мероприятия, но дейностите обвързани с безопасността са:

Представителите на сдружение „СпоДари“, които активно се занимават с прокламирането на идеята за активно придвижване с колело в градска среда и организиране на вело-обучения за деца. Те запознаха децата с правилата ABC (air, brakes, chain), което правило е добре всеки велосипедист да спазва преди потегляне, проверка на гумите, спирачките и веригата на велосипеда. Припомниха основни пътни знаци, които трябва да познаваме като участници в движението и сигналите, които трябва да подаваме, както за наша безопасност, така и за останалите участници в движението. Също така беше закупена площадка по БДП с размер 14х6.5, която е позиционирана на общодостъпно място, с цел осигуряване на възможност на децата да разиграват ситуации и упражняват познанията  си по безопасно придвижване. Рисуване на асфалт от деца на тема „В града без кола”, проведена викторина с въпроси за града, безопасността на движение и алтернативните начини на придвижване.

 

Цели на инициативата:

Достигане до възможно по-голяма аудитория, с цел напомняне за най-уязвимите, децата на пътя, които не винаги са внимателни и е ангажимент на всички да бъде опазен техния живот. Чрез флаерите и плакатите се достигна, както до пътниците, така и до шофьорите на МСП, които се движат по пътните артерии на града. С провеждането на конкурси се цели освен ангажирането на деца, така и включване на родителите, защото традиционно всеки един от тях помага в изработването им. Така се създава възможност да бъде дискутирана темата помежду им и децата да напомнят, някой правила, които родителите им често забравят.

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 29-05-2023
Период на кампанията – начална дата: 22-09-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 2 събития, град Русе
Брой ангажирани участници: 150-200
Партньори на кампанията: фондация „СпоДари“
Постигнати успехи и резултати: