Областна адмистрация – Русе

  • 38
Наименование на институцията: Областна адмистрация – Русе
Име на кампанията или инициативата: „Остани жив! Пази живота - за децата на Русе!"
Кратко описание на инициативата:

Първа част от кампанията – Малчугани от ОУ “Никола Обретенов” – Русе под ръководството на своите преподаватели участваха в специално подготвени от учителите им състезателни и образователни игри и рисуваха в специално предназначен образователен коридор по темата за пътната безопасност. Те се включиха и в тематична викторина с въпроси относно правилното поведение на децата на пътя. Ученици от първи и втори клас редиха пъзели, които илюстрираха различни пътни знаци, а по-големите имаха интерактивни занимания, които представиха пред областния управитеб, представители на Областна администрация – Русе, началника на РУО – Русе и полицаии от ОДМВР – Русе. Децата също имаха възможност да задават своите въпроси към своите гости.

Втора част от кампанията – артисти, преоблечени като клоуни, демонстрираха пред деца от Русе как правилно трябва да пресичат на пешеходни пътеки. Актьорите Димитър Пишев и Мартин Пашов от Държавния куклен театър в дунавския град предизвикваха младежите със забавни скечове, като същевременно обръщаха внимание на по-забързаните и разсеяни минувачи как трябва да преминават през улиците. С таланта и уменията си да общуват с подрастващи, актьорите посочиха какво не бива и какво трябва да се прави докато се преминава на отсрещния тротоар. Артисти, преоблечени като клоуни, демонстрираха днес пред деца от Русе как правилно трябва да пресичат на пешеходни пътеки. Актьорите Димитър Пишев и Мартин Пашов от Държавния куклен театър в дунавския град предизвикваха младежите със забавни скечове, като същевременно обръщаха внимание на по-забързаните и разсеяни минувачи как трябва да преминават през улиците. С таланта и уменията си да общуват с подрастващи, актьорите посочиха какво не бива и какво трябва да се прави докато се преминава на отсрещния тротоар.

Цели на инициативата:

Да се обърне внимание на опазването здравето и живота на децата и на всички участници в движението и популяризиране на БДП срез подрастващите с интересни и достъпни дейности.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 19-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 19-09-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 2
Брой ангажирани участници: 5 институции
Партньори на кампанията: РУО - Русе, ОДМВР - Русе, Държавен куклен театър - Русе, ОУ "Никола Обретенов" - Русе, Областна администрация - Русе
Постигнати успехи и резултати: Създаване на трайни умения и предотвратяване на инциденти с участието на деца и ученици, задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика по БДП.