Областна администрация Разград

  • 0
Наименование на институцията: Областна администрация Разград
Име на кампанията или инициативата: „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“
Кратко описание на инициативата:

Областна администрация Разград ежегодно разработва и изпълнява План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата. Като консултативен орган към Областния управител функционира Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

През 2023 г. поставихме като приоритет в работата на ОКБДП превенцията на децата като участници в движението по пътищата, поради зачестили случаи на ПТП с пострадали деца. Затова поставихме началото на инициативата „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“.

Поставихме си за цел инициативата да бъде интересна за децата и те да се включат с желание в нея. Затова решихме да съчетаем в нея няколко елемента:

  • Организиране на изложба с информационни табла, посветена на безопасността на движението по пътищата в училища в област Разград. С тях поднасяме интересна информация по теми на БДП, пряко свързани с участието на децата в движението по пътищата.

Информационните табла бяха изработени от служители на Областна администрация с материали от ДАБДП. Тематиката им включва аспекти на БДП като безопасното пресичане на улиците; безопасно движение с тротинетка, ролери, ховърборд, скейтборд и др.; спазването на правила като поставяне на предпазен колан при пътуване с автомобил;

  • Беседа по безопасност на движението по пътищата с участие на представители на пътна полиция;
  • Демонстрация на техника на пътна полиция;
  • Организиране на пленер за детски рисунки на тема „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“. Идеята е рисунките да бъдат експонирани като изложба в Областна администрация Разград.

В организацията на инициативата включихме Областна дирекция на МВР, Регионално управление на образованието и няколко училища в областта ни.

Началото на инициативата беше поставено по време на кампанията „Дни на безопасност на пътя“, организирана от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL в периода 16 – 22 септември 2023 г. Кампанията е с мото „Остани жив, пази живота“. Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.

Решихме да стартираме инициативата с Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в с. Ясеновец, община Разград, тъй децата от по-малките населени места по-рядко биват включвани в кампании по БДП. Освен това анализът ни показа, че в това село е налице тенденция към увеличаване броя на нарушенията на правилника за движение по пътищата, вкл. управление на МПС от младежи без шофьорски книжки, шофиране с превишена скорост, управление на МПС в нетрезво състояние и др., както и увеличаване броя на ПТП.

На 20 септември 2023 г. тематичната изложба по БДП беше открита във фоайето на училището от заместник областния управител Ивелина Игнатова, която заедно със служители на пътна полиция проведе беседа с учениците по темата. На събитието присъстваха всички 174 ученици, преподаватели и родители.

Децата получиха ценни съвети от пътните полицаи как могат да се придвижват безопасно от вкъщи до училище, по улицата до детските площадки, как да се возят в автомобилите и всичко друго, свързано с движението на хора по пътищата, което ги интересува.

Заместник областният управител призова децата да са винаги много внимателни на пътя и да спазват правилата винаги.

След интересната беседа заместник областният управител обяви пленера на тема „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“. Тя разясни, че всяко дете от училището може да се включи със своя творба в пленера. Пленерът няма конкурсен характер и всеки участник получава награда. че са подготвени няколко празни табла, които очакват детски рисунки“, които ще Всички творби ще бъдат изложени във фоайето на Областна администрация Разград.

Същият ден Областна администрация организира и още едно съпътстващо събитие за деца по БДП. В Градския парк в Разград беше проведена образователна беседа, тематични игри и викторина по БДП, както и демонстрация на полицейска техника от служители на пътна полиция – Разград за четвъртокласниците от Основно училище „Васил Левски“ – Разград (90 деца).

В събитието се областният управител на област Разград, началникът на Регионално управление на образованието в Разград и експертът по БДП от РУО.

Четирима служители на Пътна полиция демонстрираха пред любознателните ученици как работи дрегер и уред за установяване на наркотични вещества, децата се радваха на звуковата сигнализация на автомобилите и влязоха вътре в тях да ги разгледат. Показан им бе и уредът, който засича автомобилите, които се движат с превишена скорост. С голям интерес децата разгледаха полицейските автомобили.

В указания срок, в пленера се включиха около 30 деца от училището в Ясеновец. Творбите бяха подредени на специални пана във фоайето на Областна администрация Разград. Фоайето е превърнато във мултифункционално културно пространство, в което се организират изложби, културни събития и награждавания на творци и отличили се граждани от Лудогорието.

На 1 декември 2023 г. беше организирана тържествена церемония за награждаване на участниците в пленера.

Младите художници бяха поздравени за хубавите рисунки от Областният управител Владимир Димитров и заместник областният управител Ивелина Игнатова.

Сред гостите в тържественото събитие бяха още началникът на РУО, експертът по БДП в РУО, както и служители на пътна полиция.

Два музикални поздрава към тях отправиха възпитаници на Центъра за работа с деца в Разград.

Част от учениците представиха идеите и посланията на творбите си.

Всяко от децата получи награда – красива рамка, в която да постави творбата си, като знак, че произведението му е оценено високо и трябва да бъде запазено и експонирано.

За всички млади творци имаше и други подаръци и кетъринг.

Инициативата е дългосрочна като през 2024 г. ще бъде продължена с още няколко учебни заведения.

Цели на инициативата:

1. Предоставянето на информация по БДП по атрактивен и достъпен за децата начин. Поднасяне на послания по правилен начин, за да може децата да учат с интерес какво е правилното поведение на пътя.
2. Предоставяне възможност за разгръщане творческия потенциал на децата като начин за предизвикване на техния интерес към темата за БДП и желание за активно участие в инициативата.
3. Стимулиране развитието на децата с признание за стойността на творбите им с подреждане им в изложба и награждаването им във фоайе за тържествени церемонии в Областна администрация Разград.
4. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата.
5. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност.
6. Принос за изпълнение на Областната програма по БДП и на Концепцията за социална отговорност на Областна администрация Разград.
7. Изграждане на представа в децата за функциите на Областния управител и Областна администрация.
8. Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 20-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 01-12-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Инициативата включваше общо 5 събития: • Организирана изложба с тематични информационни табла по БДП; проведена беседа по БДП – 20.09.2023 г. – Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в с. Ясеновец, община Разград; • Организирана беседа, тематични игри и викторина по БДП, както и демонстрация на техника на пътна полиция – 20.09.2023 г. – Градски парк в град Разград; • Организиран пленер на тема „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“ – месец октомври 2023 г. в с. Ясеновец, община Разград; • Експонирана една изложба с детски творби на участниците в пленера – месец ноември, 2023 г. – фоайе за тържествени церемонии в Областна администрация Разград в град Разград; • Организирана тържествена церемония по награждаване на младите творци – – месец 1.12.2023 г. – фоайе за тържествени церемонии в Областна администрация Разград в град Разград.
Брой ангажирани участници: 264
Партньори на кампанията: Регионално управление на образованието – Разград; Областна дирекция на МВР – Разград; Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в с. Ясеновец, община Разград; Основно училище „Васил Левски“ – Разград.
Постигнати успехи и резултати: • Организирана изложба с тематични информационни табла по БДП; проведена беседа по БДП; организирана демонстрация на техника на пътна полиция; организиран пленер на тема „Аз знам правилата за движението по пътищата и ги спазвам“; експонирана изложба с детски творби на участниците в пленера; организирана тържествена церемония по награждаване на младите творци. • 264 деца с разширени познания по БДП. • Добра координация и взаимодействие на отговорните институции в ОСБДП. • Принос към възпитанието на децата в култура на безопасно и социално-отговорно поведение на пътя. • Принос към изграждане на умения и навицив децата за действие в условията на пътно движение. • Постигнат мащабен обществен отзвук на инициативата с широко медийно отразяване на инициативата. • Успешно поставено начало на дългосрочна инициатива по БДП. - Принос към постигането на целите на План-програмата за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата и на целите на Годишния план за 2023 г. на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 2021 – 2030 г.