Областна администрация Варна

  • 1
Наименование на институцията: Областна администрация Варна
Име на кампанията или инициативата: „Ликвидиране на последствията от възникнало тежко ПТП с пострадали хора и изтичане на горими течности (ГТ)"
Кратко описание на инициативата:

На 05.12.2023г. в 10:00 ч. в добри метеорологични условия, при температура на въздуха около 10оC, скорост на вятъра 5-6 м/с, по неустановени причини възниква тежко пътно-транспортно произшествие в град Варна. Участници в произшествието са пътнически автобус „МАН” и Автоцистерна, превозваща 20 тона (ГТ) – дизелово гориво. Следствие на ПТП- то автобуса и цистерната са силно деформирани. В автобуса се превозват 17 пътника, от които има 2-ма с фрактури на горни крайници и 2-ма с по-тежки травми, които е необходимо да бъдат изнесени с носилки. Останалите пътници са се евакуирали самостоятелно. На автоцистерната се е компрометирал тръбопровод, от който изтича дизелово гориво. Местоположение – изход град Варна, посока село Тополи, след последно кръгово, в частта на населеното място – ул. „Девня“ и ул. „Ат. Москов“.

Учението е проведено в пълно съответствие с издадена Заповед от областния управител на област Варна, с която е утвърден План – сценария на събитието, публикувани и достъпни на официалната интернет страница на Областна администрация Варна.

Снимковият материал от събитието е публикуван на официалната интернет страница на администрацията.

Снимков материал от събитието има и в интернет, тъй като присъстваха представители на медии.

Гримьори от БЧК се погрижиха за маскирането на ранените в учението.

 

 

Цели на инициативата:

1. Въвеждане на процедура С. П. А. С. И за действие на силите от ЕСС при тежки пътно-транспортни произшествия с пострадали граждани;
2.Управление на силите и средствата при извършване на спасителни действия при пътнотранспортно произшествие (ПТП) с пострадали с цел отработване на процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие на службите при управлението на дейностите по справяне с последствията;
3. Създаване на щаб за управление на силите и средствата от ЕСС при реагиране;
4. Оценка на координацията в комуникационните канали в среда, представена от различни институции;
5. Повишаване нивото на оперативна съвместимост между участващите институции при съвместните дейности в мероприятието.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 05-12-2023
Период на кампанията – начална дата: 05-01-2024
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Събитието е проведено в град Варна за около час и половина
Брой ангажирани участници: 9
Партньори на кампанията: РД ПБЗН - Варна
Постигнати успехи и резултати: Подобрено е взаимодействието и координацията между органите за управление при ПТП с пострадали; Отработени са ситуации, изискващи осъществяване на единно ръководство на силите и средствата в условията на ПТП с пострадали хора и овладяване на обстановка с изтичане на ГТ; Отработени са дейности, свързани с координацията и взаимодействието между участващите в операцията и органите на изпълнителната и местна власт; Проиграни са вариантите за логистично осигуряване на силите и средствата, участващи в подобни операции.