Обединено училище „Иван Вазов“, с. Пашови

  • 0
Наименование на институцията: Обединено училище „Иван Вазов“, с. Пашови
Име на кампанията или инициативата: Аз познавам пътните знаци
Кратко описание на инициативата:

Чрез редене на пъзели, демонтрации и нагледност децата да научат пътните знаци, да се научат кога и как да пресичат на сфетофар и пешеходна пътека. Да придобият навици за поставяне на колана в ППС и др.

Цели на инициативата:

Изграждане на знания и умения за безопасно поведение при движението на учениите по пътищата.

Целева група: , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 16-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 21-12-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Осем в Обединено училище „Иван Вазов“
Брой ангажирани участници: 3
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Децата и учениците: - познават някой от пътните знаци; - знаят кога и как да пресичат улицата и умеят да го правят; - знаят, че трябва да използват колана в ППС и др.