Надежда Василева и Лили Ангелова

  • 30
Наименование на институцията: Надежда Василева и Лили Ангелова
Име на кампанията или инициативата: btvradio
Кратко описание на инициативата:

Делничното публицистично предаване „Важното, казано на глас“ проследява най-актуалните теми за деня с водещите Надежда Василева и Лили Ангелова. Всеки работен ден от 18 ч. в ефира на информационното радио те дебатират с гости и експертни коментари текущите събития от България и света.

Чести гости и участници в предаването са експерти по пътна безопасност, които дебатират и обясняват новостите и проблемите на пътната безопасност.

Цели на инициативата:

Запознаване на националната аудитория на радиото с проблемите и новостите в пътната безопасност в България.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: национален ефир
Брой ангажирани участници:
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: