Министерство на транспорта и съобщенията

  • 1
Наименование на институцията: Министерство на транспорта и съобщенията
Име на кампанията или инициативата: Първи хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздух в България
Кратко описание на инициативата:

Финализиране на програмата за спешна медицинска помощ по въздуха и осигуряване на равнопоставен достъп до спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

В началото на 2023 г. за България бяха поръчани 6 медицински хеликоптера. Първият ще бъде позициониран на столичното летище.

Очаква се още 2 летателни апарата да пристигнат до края на 2024 г. Единият от тях ще е базиран в Долна Митрополия, а другият – в Сливен.

Останалите 3 хеликоптера ще бъдат доставени поетапно до края на 2026 г.

Досега България беше единствената страна в Европейския съюз без медицински хеликоптери. Такива са необходими при ситуации, които изискват бърз транспорт на пострадали и медицински екипи от или до трудно достъпни райони.

Медицинските хеликоптери могат да се използват и за доставки на кръв, органи и лекарства.

Цели на инициативата:

Спасяване на пострадали и бърз транспорт на медицински екипи от или до трудно достъпни райони.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 07-03-2024
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: предстои
Брой ангажирани участници:
Партньори на кампанията: МВР, МЗ, ЕК
Постигнати успехи и резултати: Спасяване на човешки животи