Детска градина “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили

  • 1
Наименование на институцията: Детска градина “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
Име на кампанията или инициативата: Извънкласни инициативи за обучение по Безопасност на движението по пътищата
Кратко описание на инициативата:

“Познавам и спазвам правилата”

През месец април 2023 година, в детската градина се проведе състезание „Познавам и спазвам правилата“. Децата обогатиха и затвърдиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека,. Научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Това те демонстрираха с голямо удоволствие в предложените им игри:

  • Първа група “Мики Маус” – Игра “Движа се безопасно” – спазване на правилата за безопасно движение по тротоара и пресичане на пътното платно, забелязване детайлите в уличната ситуация.
  • Втора група “Слънчице” – Игра “Цветни автомобили”, “Врабчета и коли” и щафетна игра “Светофар” – с тях децата си припомниха основните правила за пресичане на кръстовище със и без светофар и правила за движение по улично платно.
  • Трета група “Дъга” – Игра “Сглоби знака!” – сглобяване на елементите на пътни знаци, като пъзел, разказване за знаците и за тяхното значение, Игра “Минута е много“ – отговаряне на въпроси по безопасност на движението, игра “Кой къде се движи?”.
  • Четвърта група “Мечо Пух” – състезание с тротинетки и състезателна игра с редене на пъзели пътни знаци.

Малчуганите отново показаха своите знания в областта на безопасното движение по пътя, както и колко е важно да познаваш и спазваш правилата когато си на пътното платно и на тротоара.

https://dg-dvemogili.com/gallery.php?id=1915

 

29 юни – Отбелязване Ден на безопасността на движение по пътищата

Децата от ДГ “Св. св. Кирил и Методий”  отбелязаха 29 юни – Ден на безопасността на движение по пътищата.

Седмицата 26.06-30.06.2023 г. под надслов “Моята улица” – премина с множество инициативи за повишаване знанията на децата  по значимия обществен проблем за безопасно движение по пътищата. Проявите бяха насочени към утвърждаване личния опит на децата относно нормите за поведение на пътя и формиране на култура за безопасно движение, като включваха: подвижни, дидактически, словесни и демонстративни игри, практически занимания, упражнения в реална среда, беседи, срещи-разговори, сюжетно-ролеви игри, интерактивни уроци, изложби на рисунки и др.

https://dg-dvemogili.com/gallery.php?id=2133

https://dg-dvemogili.com/gallery.php?id=2167

Денят на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, беше отбелязан в Две могили от ДГ „Св.св.Кирил и Методий“ с флашмоб в централната част на града. На водачите бяха раздадени флаери с послание за безопасно пътуване, а вниманието към него бе насочено с трансперант с призив към всички участници в пътното движение: „Намали скоростта!“ , “Преминавай винаги на зелено!“, „Не сядай зад волана след употреба на алкохол!“, „Поддържай автомобила в изправност!“, „Ползвай колан и детско столче!“, „Пресичай след като се огледаш!“, „Спазвай правилата! “.

Целта на инициативата бе да привлече вниманието на обществеността към проблема с безопасността по пътищата, повишаване на обществената чувствителност, формиране на социално отговорно поведение и култура на движение по пътищата. Екипът на детската градина изказва специални благодарности за съдействието на гл.инспектор Петър Ванев и служителите от Районно управление „Полиция“- Две могили.

 

Европейска седмица на мобилността 2023

Децата от ДГ “Св. св. Кирил и Методий ” с огромно желание и интерес взеха участие в Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември 2023 г. За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя. Той се провежда в рамките на Европейската седмица на мобилността между 16 и 22 септември и в тазгодишното издание датата, определена за него е 20 септември. Целта е в този ден да няма загинали по пътищата на нито една страна от Европа. Мотото, избрано от организаторите на кампанията за тази година, е “Остани жив! Пази живота!”. Във връзка с това, малчуганите от група “Мики Маус” и група “Дъга” при Детска градина “Св.св. Кирил и Методий”, Две могили демонстрираха знанията си за пътна безопасност и показаха на жителите на града как трябва правилно да се движим по тротоарите и да пресичаме улиците.  Най-малките деца от първа вариантна група “Мъничета” и първа група “Мечо Пух”  също взеха участие в инициативите за Дни на безопасност. Децата от трета група “Слънчице”, демонстрираха своите познания за безопасно придвижване по улично платно в интерактивната зала по БДП. Организираха си състезание с редена на пъзели с пътни знаци.

https://youtu.be/DwxtusDcCTA

https://kiss13.net/news/news/ruse/dve-mogili/malchuganite-ot-detskata-gradina-v-dve-mogili-otbelyazaha-denya-bez-zaginali-na-patya?fbclid=IwAR2DhAjRPvjvYYqYrXwwy9dur-gZZcEm2zH2hWdYAMYwVcn0x_bDbYUUtmQ

https://www.facebook.com/media/set?vanity=CdgSvsvKirilIMetodijgrDveMogili&set=a.1104573687579058

 

Световен ден за възпоменание на жертви от ПТП 2023

Децата от ДГ “Св. св. Кирил и Методий”, отбелязаха 19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертви от ПТП. Периода от 14 до 21 ноември носещ заглавието “Движи се безопасно”,  бе изпълнен с много вълнение за малките малчугани. Те участваха в игри и демонстрации за познаване на правилата за движение. Полицейски служители на РПУ – Две могили посетиха децата и проведоха беседа относно правилата за движение по пътищата. Децата демонстрираха своите познания за безопасно движение в изградената в ДГ интерактивна площадка по БДП. Децата от група “Дъга” и група “Слънчице” поздравиха полицейските служители с песен.

https://dg-dvemogili.com/bdp.php?id=2254

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CdgSvsvKirilIMetodijgrDveMogili&set=a.1104573687579058

Цели на инициативата:

• Възпитание на култура на поведение на пътя и формиране на умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя.
• Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина.
• Формиране на начални представи за пътната среда.
Задачи:
• Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация на децата към условията на движението по пътя.
• Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение
• Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската градина
• Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи успеха дейности.
• Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП.
• Обогатяване на педагогическото взаимодействие с децата чрез включване на подходящи интерактивни техники и технологии за обучение по БДП.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 01-01-2023
Период на кампанията – начална дата: 31-12-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: "Познавам и спазвам правилата" – в двора на детската градина, 90 деца, 13- учители, 20 помощен персонал, 8 -родители; "Моята улица" седмица на безопасността в ДГ "Св. св. Кирил и Методий" - 92 деца, 20 персонал; Флашмоб в центъра на града, организиран от детската градина -участници две детски групи, 8 персонал, 3 полицейски автомобила, 9 служители на РУП-Две могили; Европейска седмица на мобилността 2023 - ДГ "Св. св. Кирил и Методий", участници всички групи и целият персонал, място - интерактивна зала по БДП и в групите; Седмица по БДП "Движи се безопасно" по повод Световния ден за възпоменание на жертви от ПТП - участници всички деца и целият персонал, 2 служители на РУП-Две могили, място - интерактивна зала по БДП и в групите;
Брой ангажирани участници: 120 деца от 2 до 7 години, 11 учители и помощния персонал, в част от инициативите и служители на РУП-Две могили
Партньори на кампанията: РУП-Две могили, родители на деца
Постигнати успехи и резултати: Ориентиране в пътната среда и в маркировката на града; Овладени знания и умения за безопасно движение като пешеходци, велосипедисти и като пътници в превозно средство; Сензомоторни умения за защитеност; Обогатяване на културата на участниците в пътното движение – деца и възрастни. Формирани трайни навици за безопасно движение на пътя