• 27
Наименование на институцията: ДГ „ДРУЖБА“, гр. Шумен
Име на кампанията или инициативата: „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ“
Кратко описание на инициативата:

ИЗДАВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АВТОРСКА, ДЕТСКА, ОЖИВЯВАЩА, ИНТЕРАКТИВНА КНИЖКА „ПИПИ УЧИ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

Създаването на една книжка е дълъг и сложен процес. Но когато се прави с любов, когато се адресира към децата с научна цел, когато посланията в нея са с цел превенция на риска от пътно транспортни произшествия и опазване на човешкия живот на уличното платно, когато зад теб стои един прекрасен екип от професионалисти, който ти вярва безпрекословно, който не жали време и труд, който прегръща идеята ти и е с теб до самия финал, тогава си даваш сметка, че всичко си е струвало и се чувстващ щастлив, полезен и удовлетворен!

Книжката „ПИПИ УЧИ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“ е плод на дългогодишната и последователна работа на екипа на ДГ „Дружба“ съвместно със служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Шумен по посока обучение на деца от предучилищна възраст по БДП.

Представянето на книжката ще даде възможност на голям брой деца, родители и учители да се докоснат до нея, да открият научни факти и материали, които могат да използват в обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст по посока изучаване правилата за безопасно поведение и превенция на риска от пътно-транспортни произшествия. С обединени усилия в борбата за запазване на човешкия живот на уличното платно! Създадено от деца за деца.

Цели на инициативата:

По интересен, лесен и забавен начин, използвайки новите технологии на малък лист хартия, чрез използване на QR кодове да се разкрива много информация.
Тази информация се използва в обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст по тематична област БДП по всички образователни направления в детските заведения.
В книжката са представени 9 теми, разиграни с музика и танц и когато са представени от деца за деца. Темите в книжката са: Светофар, Пешеходна пътека, Пътна маркировка, Пътни знаци, Регулировчик, МПС, Дете пътник в МПС, Дете пешеходец, Кръстовище.

Целева група: , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 30-09-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1. Срещи с деца, родители и учители от детски градини от града и страната във всяка възрастова група на ДГ „Дружба“. 2. Срещи със студенти от специалност ПУНУП. 3. Провеждане на Научно практическа конференция през м. юни 2024 г. на тема: „Пътната безопасност – споделена отговорност“ и представяне на книжката, разиграване на сценарий по нея в концерт-спектакъл „Пипи учи правилата за безопасно движение по пътищата“. 4. Пътуващ детски театър – от деца за деца - „Пипи учи правилата за безопасно движение по пътищата“ – по сценарий на книжката – ежемесечно.
Брой ангажирани участници: 160
Партньори на кампанията: Община Шумен, РУО гр. Шумен, ОДМВР сектор „Пътна полиция“, ШУ „Еп. К. Преславски“ гр. Шумен
Постигнати успехи и резултати: Децата, които взеха учстие в заснемането на видеата, скрити в QR кодовете – представящи съответната тема по БДП, играейки, забавлявайки се, учеха правилата за безопасност на движение по пътищата. В тяхното съзнание трайно залегнаха нормите на поведение на уличното платно. Играейки те се запознаваха с елементите на пътната среда и нейната враждебност. Под формата на игра правилата по пътна безопасност се възприемат от децата по лесен и интересен начин. Разглеждайки, разлиствайки страниците на книжката, заедно с учител или родител, децата отново и отново съпреживяват и ще съпреживяват във времето всичко учено и научно, ще прекарват и по-вече време заедно със своите родители и заедно ще прилагат наученото и видяното от книжката на практика. Използването на новите технологии – QR кодове, добавена реалност във видеата прави книжката съвременна, екологична, интересна и забавна за децата на новото компютъризирано поколение. Идеята ни обаче е тези нови технологии да служат на децата с учебна и научна цел. Родителите се докоснаха до нашата практика с децата по темата за безопасността. Разбраха колко много труд се полага при овладяване на знанията от децата и колко е важна тази тема в наши дни. По този начин те станаха наши партньори в общите усилия за превенция на риска от пътно транспортни произшествия. Автор на книжката „ПИПИ УЧИ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“ – д-р Анна Георгиева – директор на ДГ „Дружба“ гр. Шумен