• 1
Наименование на институцията: Дермал Лейз ООД
Име на кампанията или инициативата: Кампания за заличаване на белези
Кратко описание на инициативата:

Дермал Лейз организира кампания за безплатно заличаване на белези, вследствие на пътнотранспортни произшествия или на изгаряния. От началото на годината в България са станали 5564 катастрофи, в които е имало 7040 ранени, като не малка част от тях имат белези по тялото. Целта на кампанията ни е да помогнем на хората, имащи белези по откритите части – лице, деколте и ръце.

Цели на инициативата:

Намаляване психо-социален ефект от наличие на белези по видими части на тялото

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 14-10-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-12-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Ежеседмични лекарски консултации, изготвяне курс на лечение и провеждане на лечение.
Брой ангажирани участници: 10
Партньори на кампанията: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ ДЕРМАЛ ЛЕЙЗ
Постигнати успехи и резултати: Изготвен индивидуален курс на лечение за 7 души с цел заличаване на белези. Стартирана терапия, която ще продължи 4 месеца.