• 1
Наименование на институцията: ДГ93 “Чуден свят”
Име на кампанията или инициативата: Да се движа безопасно-вече ми е ясно
Кратко описание на инициативата:
  1. В инициативата се поставя акцент върху различни аспекти на безопасното движение по пътищата. Целта е да се покаже основната роля на родителите, а след тях и на учителите в обучението на децата. От нас, възрастните, зависи да прилагаме наученото на практика и да спазваме правилата, когато сме с децата. Още от първата разходка с детето личният пример е  отговорност на всеки от нас. И инициативата стартира с празник по БДП с участието на децата и родителите със спортно-състезателни игри. Малчуганите демонстрираха завидни знания на правилата за безопасно движение. На следващ етап деца и родители направиха изложба на макети по БДП свързан с безопасния път до детската градина, която беше изложена и в читалище “Средец”. Знанията на децата бяха представени на състезателна викторина пред жури от учители, а в последния етап от инициативата на подвижна вътрешна интерактивна площадка децата заедно с учителите приложиха на практика знанията си. Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа можем да постигнем желаните устойчиви резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
Цели на инициативата:

да покаже сновната роля на родителите и учителите в обучението по БДП на децата в детската градина и примерът, който е отговорност на всеки от нас за опазване животи

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 09-02-2024
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5 събития
Брой ангажирани участници: 160
Партньори на кампанията: Читалище "Средец"
Постигнати успехи и резултати: Повишена ангажираност на родителите в обучението по БДП и повишаване компетентностите на децата свързани с безопасното поведение на улицата