• 0
Наименование на институцията: ДГ № 93 “Чуден свят”
Име на кампанията или инициативата: "Щом правилата зная, спокойно ще играя"
Кратко описание на инициативата:

На 29.10.19г. в ДГ 93 “Чуден свят” се проведе празник по безопасно движение по пътищата под надслов “Щом правилата зная, спокойно ще играя” – подготвен от комисията по БДП към детската градина. С увлекателен куклен етюд “Счупеният светофар” се показа голямото значение на регулирочика за безопасното движение, преговори се и значението на светлините на светофара. Отборите на децата от четвъртите групи се надпреварваха в състезателни игри- подреждаха светлините на светофара, демонстрираха правилно пресичане на пешеходна пътека, подреждаха пъзел свързан с пътните знаци и обясняваха значението на важни пътни знаци. Отговаряха на въпроси за правилата на безопасно движение. Целият празник беше съпроводен с много песни, стихотворения, гатанки свързани с темата. Комисията по БДП отсъди победа и за трите отбора и ги награди с грамоти. Децата демонстрираха майсторско управление на атрактивни детски автомобили по изградената интерактивна площадка по БДП-на градината.

Цели на инициативата:

Целта на комисията по БДП (чрез всички инициативи, които осъществява) е по интересен, забавен и достъпен начин чрез игри да се акцентува на превенцията по безопасност на движението от най-ранна възраст.

Целева група: , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 30-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5 събития проведени в детската градина
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Най-големият успех е осъзнаването на децата, като пълноправни участници в пътното движение - притежаащи конкретни знания, умения и отношения към спазването на правилата за безопасно движение по пътищата.