ДГ № 44 ,,Валентина Терешкова”, гр. Варна

  • 0
Наименование на институцията: ДГ № 44 ,,Валентина Терешкова”, гр. Варна
Име на кампанията или инициативата: ,,Училище за пешеходци"
Кратко описание на инициативата:

Отбелязване на Европейски ден за пътна безопасност с раздаване на флаери на родители, граждани и общественост в район Аспарухово – гр. Варна. ,,Безопасно движение с игри и настроение с мама и татко” – практически упражнения на правилата по БДП с родители извън детската градина. Отбелязване на Световен ден възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия с блиц – интервю към родители ,,Животът не е резервна част” и изложба детско творчество ,,Моята улица”.

Цели на инициативата:

1.Обогатяване представите за улично движение, пътни правила и умение за безопасно поведение на пешеходците. 2.Съвместна целенасочена дейност между детската градина и семейството.

Целева група: , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 21-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 19-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 12 броя проведени събития, проведени в ДГ - централна сграда и филиал, Общински спортен комплекс ,,Аспарухов парк", кметство ,,Аспарухово", читалище ,,Просвета", кв.Аспарухово - център, улици, магазини.
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията: кметство ,,Аспарухово" гр.Варна Общински спортен комплекс ,,Аспарухов парк" Обществен съвет към ДГ
Постигнати успехи и резултати: Обогатяване представите за улично движение, пътни правила и умение за безопасно поведение на пешеходците, чрез съвместна целенасочена дейност между детската градина и семейството.