ДГ № 180 “Зайченцето бяло”

  • 0
Наименование на институцията: ДГ № 180 “Зайченцето бяло”
Име на кампанията или инициативата: "Лятна школа по БДП"
Кратко описание на инициативата:

Инициативата “Лятна школа по БДП” се роди през 2018 г. в гр.”Делфинче” на ДГ №180. Опитът от това мероприятие показва, че летния период, когато в детските градини няма учебна дейност е особено подходящ да се развива целенасочена и разнообразна дейност свързана с Безопасността на движението. За никого не е тайна, че децата учат най-добре докато играят, затова сме създали богата материална база, така, че игрите да бъдат интересни, атрактивни и желани от децата. Нашата интерактивна площадка по БДП и приложно колоездене цяло лято беше притегателен център за децата. За следващата година си пожелаваме „ Лятната школа по БДП“ да намери още приятели и последователи сред градините в район „Панчарево“, а защо не и в цяла София.

Цели на инициативата:

Превенцията под формата на формиране на трайни знания и умения у децата за безопасно поведение на пътя, в ролята на пешеходци, пътници и участници в движението е приоритет в нашата работа. Всички сме обединени около идеята, че за да възпитаваме и обучаваме децата, първо трябва да ги запазим живи, а пътната среда е сред най-големите опасности за децата. В детското заведение освен задължителните ситуации по БДП и разработените годишни планове, от две години се роди една чудесна инициатива – „Лятна школа по БДП“

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 03-06-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-07-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: "Лятната школа по БДП" се поведе в рамките на два месеца - юни и юли. Като всяка седмица имаше минимум 4 занимания, под формата на игри, видеофилми, заучаване на подходящи стихчета и песни и разучаване на правилата за безопасност на движението, пътните заци и маркировка.
Брой ангажирани участници: 140
Партньори на кампанията: Община "Панчарево" и СБДДС
Постигнати успехи и резултати: През 2018 г. и през 2019 г. нашата инициатива е наградена на годишната конференция по Безопасност на движението на СБДДС при СО.