• 0
Наименование на институцията: ДГ № 155 “Веселина”
Име на кампанията или инициативата: "Да спасим живот на пътя - споделена отговорност!
Кратко описание на инициативата:

Традиционна седмица на пътната безопасност, наситена с много инициативи. Акцентът тази година е върху ефективно представяне на иновативни практики по БДП чрез IT технологии. Планираните за реализиране инициативи са насочени не само към децата, а и към цялата общност в детската градина за формиране умения за правилно поведение на пътя в различни ситуации и намаляне агресията на пътя. Безопасността на движението е споделена отговорност – ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЖИВОТ! Инициативата е нашият призив към всички за активна гражданска позиция, повишена отговорност, толерантност, дисциплина, за да дадем разумен модел на поведение на бъдещите участници в движението – нашите деца!

Цели на инициативата:

1. Създаване на условия за подобряване организацията и качеството на обучението и възпитанието на деца в пътното движение в детската градина. 2. Повишаване информираността на общността в детската градина за нуждата от по-голяма безопасност на децата и за положителна промяна в културата на поведение на всички участници в пътното движение.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 25-11-2019
Период на кампанията – начална дата: 28-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: В седмицата на пътната безопасност четирите групи във "Веселина"2 представяха ежедневно свои инициативи. Част от тях: Състезание с родители: Кой знае повече правилата по БДП; Иновации в обр.процес по БДП - Бейби Бос и Правилата на уличното движение - открита ситуация с родители; Среща с пътен Полицай и децата от Подготвителна група; "Цар Светофар" - муз.подвижни игри - Инициативите са проведени в сградата на "Веселина"2 и на площадката по БДП
Брой ангажирани участници: 150
Партньори на кампанията: родители на децата, СДВР - пътна полиция
Постигнати успехи и резултати: Удовлетвореност на педагогическия екип от ефективната разработка на добри практики и защитата на проекта по безопасност на движението. Успешно взаимодействие с институции и организации и активно участие в инициативите по безопасност на движението на цялата общност в ДГ. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство. Увеличаване на познанията за пътната безопасност на децата.