• 0
Наименование на институцията: ДГ № 112 “Детски свят”
Име на кампанията или инициативата: "Код - безопасност за нашите деца"
Кратко описание на инициативата:

Търсене на възможности за обособяване интерактивна площадка по БДП -сграда филиал и обогатяване, модернизиране на съществуващата база-централна сграда на ДГ 112 “Детски свят”,чрез организиране и провеждане на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Привличане на семействата, Общината и НПО за популяризиране и подпомагане на дейностите по БДП. В перспектива кампанията да се превърне като мисия и визия на детската градина и любимо място на децата за практическо приложение на усвоените компетенции по БДП, и приоритетно спазване на правилата по безопасност на движението по пътищата като стил на живот.

Цели на инициативата:

Осигуряване възможности за затвърдяване, разширяване и практическо прилагане на усвоени знания, умения, отношения по ОН “Околен свят”-БДП. Търсене на възможности за обогатяване на материалната база. Провокиране на обществената активност по темата.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-01-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-10-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 10- проведени в ДГ 112"Детски свят" 1. м.януари: анкета с родители "Познава ли детето ви правилата за безопасно поведение по пътищата?" 2. м.февруари:обособяване и обогатяване на базата 3. м.март: педагогически ситуации по групи 4. м.април: дарителска кампания и базар на ръчно изработени артикули по темата. 5. м.май: открити моменти с участието на родители,братя, сестри, представители на полицията и местната власт. 6. м.юни:ежедневно използване на наличната база, при подходящи метеорологични условия. 7.м.юли:същото 8.м. септември: Състезание по БДП между 3 и 4 групи- игри "Познавам пътните знаци" 9.м.септември : Състезание- "Малките велосипедисти"," Карам тротинетка", "Малкият пешеходец"и др.-1 и 2 групи 10. м.октомври:Автомобили със специален режим на действие- "Пожарникари"
Брой ангажирани участници: 180
Партньори на кампанията: Родители, Обществен съвет, Училищно настоятелство,ППБЗН и др
Постигнати успехи и резултати: Отчасти постигнахме обновяване и обогатяване на базата по БДП. Имаме самочувствието, че нашите деца са част от участници в движението по пътищата, които познават и спазват правилата като пешеходци, велосипедисти и пътници.